აჭარის განათლების ფონდის აპლიკანტის განაცხადი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგების რეგისტრაცია

მიმართულებები

ქართული ენა და ლიტერატურა/განათლების დაწყებითი საფეხური/ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირება
უცხოური ენები/გეოგრაფია, ისტორია/სამოქალაქო განათლება
განათლების მართვა (ადმინისტრაცია, სკოლის პერსონალი) / ხელოვნება, მუსიკა, სპორტი
ქიმია, ბიოლოგია / ფიზიკა, მათემატიკა / ინკლუზიური განათლება


საგანი

*

ტრენინგ-მოდული

*

პირადი ინფორმაცია

*
*
*
*

სამუშაო ადგილი

*
*

ტრენინგის ჩატარების ადგილი (სად გსურთ ტრენინგის გავლა ქალაქი/მუნიციპალიტეტი):

*


ატვირთეთ დასკანერებული პირადობის მოწმობა .pdf ფორმატში


შენიშვნა:

* რეგისტრაციისათვის სავალდებულო ველები