ონლაინ აპლიკაციის ფორმა

„აჭარის განათლების ფონდი“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით გთავაზობთ უცხო ენებისა და კომპიუტერის შემსწვალელ უფასო კურსებს ბათუმსა და აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში.

 
კურსებზე ჩარიცხვის წინა პირობა: 
 
პროგრამებზე მსმენელად მიიღება საქართველოს მოქალაქე, რომლის მინიმალური ასაკია 18 წ. 
 
რეგისტრაციისთვის მიმართეთ ბათუმის ოფისს ან შესაბამისი მუნიციპალიტეტის რესურს-ცენტს; 
 
წარმოადგინეთ პირადობის/პასპორტის ასლი
 
უცხო ენები
 
  • ინგლისური
  • გერმანული
  • ფრანგული
  • რუსული
  • თურქული
 
სწავლების ოთხი საფეხური:
 
დამწყები - A1 (3 თვე)
 
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია მარტივი ინტერაქცია ადამიანთან, რომელიც მეტყველებს ნელა და გარკვევით 
 
ელემენტარული -A2 (3 თვე)
 
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია საკუთარი გარემოს მარტივი ასპექტებისა და მარტივი საჭიროებების გადმოცემა 
 
საშუალო 1 -B1 (6 თვე)
 
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტების პროდუცირება და ძირითადი საკომუნიკაციო სიტუაციების დაძლევა სამიზნე ენის გარემოში მოგზაურობისას 
 
საშუალო 2 –B2 (6 თვე)
 
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეუძლია ენის მატარებელთან სპონტანური, დაუგეგმავი ინტერაქცია ენის შეუფერხებელი ფლობის გარკვეული ხარისხით.
 
მსმენელი ხდება ენის დამოუკიდებელი მომხმარებელი 
 
B1და B2 საფეხურების დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატები
 
საინფორმაციო ტექნოლოგიები - კომპიუტერი
 
სწავლის ხანგრძლივობა - 4 თვე
 
შეისწავლება საოფისე პროგრამები: Microsoft Word; Excel; MS PowerPoint; ინტერნეტი; ელ-ფოსტა
 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი
 
TOEFL-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი 
 
სწავლის ხანგრძლივობა - 4 თვე
 
ჩარიცხვის წინაპირობა: მსმენელები გაივლიან წინასწარ შესარჩევ ტესტს და გასაუბრებას. ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის.