დირექტორი

ტარიელ ებრალიძე
 
 
დაბადების ადგილი: შუახევის რაიონი,სოფელი იაკობაური;
დაბადების თარიღი: 1975 წლის 10 იანვარი;
 
განათლება:
1992-1997 წ.   - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ისტორიის ფაკულტეტი,
 
სპეციალობა - ისტორიკოსი / არქეოლოგი;
1998-2001 წ.წ. ასპირანტურა
2002 წ.  საკანდიდატო დისერტაცია,აკადემიური ხარისხი - ისტორიიის მეცნიერებათა დოქტორი, არქეოლოგი
 
სამუშაო გამოცდილება:
 
2018 წ. თებერვალი - დღემდე - ა.(ა) ი.პ. აჭარის განათლების  ფონდი, დირექტორი
 
2014- 2017 წ.წ.- შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი.
 
2013 წლის აგვისტო - შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლი
 
2009 წლიდან- დღემდე- ხიჭაურის წმ.ტბელაბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის თანამშრომელი, სრული პროფესორი.
 
2011-2013 წ.წ. - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 
2003 წლიდან- დღემდე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელი, 
 
1995-2010 წ.წ- გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალისა და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი, 
 
უცხოური ენები:  - რუსული, გერმანული
 
კომპიუტერული პროგრამები: 
MICROSOFT OFFICE SYSTEM, INTERNET