საკონტაქტო ინფორმაცია

როგორ მივიდეთ აჭარის განათლების ფონდში?

მისამართი: ბაგრატიონის ქ. 121 ბათუმი (6010)

ტელ: (422) 24-84-80
 
*უცხო ენებისა და კომპიუტერის შემსწავლელი უფასო კურსების პროგრამა: 
(597) 21-03-10 რუსუდან ქავთარაძე (დირექტორის მოადგილე)
 
კოორდინატორები: 
(593) 26-57-57  თეონა ჩხაიძე 
ინგლისური ენა, რუსული ენა, ფრანგული ენა, გერმანული ენა, თურქული ენა და TOEFL-ის შემსწავლელი კურსი 
 
(577) 60-49-58 თამარ ბერიძე 
კომპიუტერი, ქართული ენა, აფხაზური ენა და უსინათლოთა კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი
 
 
*მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა:
(599) 94-04-66 ლალი ლომთათიძე (დირექტორის მოადგილე)
 
საგნობრივი მიმართულებების კოორდინატორები:
(599) 05-78-50 ხატია ბერიძე
ქართული ენა და ლიტერატურა/განათლების დაწყებითი საფეხური/ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირება
 
(599) 50-70-56 გიული მიქელაძე 
უცხოური ენები/გეოგრაფია, ისტორია/სამოქალაქო განათლება
 
(599) 74-30-08 ირმა მახარაძე 
განათლების მართვა (ადმინისტრაცია, სკოლის პერსონალი) / ხელოვნება, მუსიკა, სპორტი

(599) 58-58-31 თინათინ ციცხვაია 
ქიმია, ბიოლოგია / ფიზიკა, მათემატიკა / ინკლუზიური განათლება