საკონტაქტო ინფორმაცია

როგორ მივიდეთ აჭარის განათლების ფონდში?

მისამართი: ბაგრატიონის ქ. 121 ბათუმი (6010)

ტელ: (422) 24-84-80

E-mail: ajaraedufund@gmail.com

 

*უცხო ენებისა და კომპიუტერის შემსწავლელი უფასო კურსების პროგრამა: 

(597) 21-03-10 რუსუდან ქავთარაძე (დირექტორის მოადგილე)

E-mail: rkavtaradze80@gmail.com

 

კოორდინატორები: 

(593) 26-57-57  თეონა ჩხაიძე 

ინგლისური ენა, რუსული ენა, ფრანგული ენა, ინგლისური ენა უსინათლო და მცირემხედველთათვის, გერმანული ენა, თურქული ენა და TOEFL-ის შემსწავლელი კურსი 

E-mail: teonachkhaidze.aef@gmail.com

 

(577) 60-49-58 თამარ ბერიძე 

კომპიუტერი, ქართული ენა, აფხაზური ენა და უსინათლოთა კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი

E-mail: beridze.tamuna@mail.ru

 

*მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა:

(599) 94-04-66 ლალი ლომთათიძე (დირექტორის მოადგილე)

E-mail: lalilomtatidze@yahoo.com

 

საგნობრივი მიმართულებების კოორდინატორები:

599 05-78-50; ხატია ბერიძე
ქართული ენა და ლიტერატურა, განათლების დაწყებითი საფეხური, კლასკომპლექტში სწავლება, სკოლამდელი განათლება

E-mail: khatiaberidze7@gmail.com

 

599 50-70-56; გიული მიქელაძე
უცხოური ენები, გეოგრაფია, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, კატასტროფების რისკის შემცირება

E-mail: mikeladzegiuli@gmail.com

 

(599) 74-30-08 ირმა მახარაძე 
პროფესიული უნარები / განათლების მართვა (ადმინისტრაცია, სკოლის პერსონალი) / ხელოვნება, მუსიკა, სპორტი

E-mail: irmamakharadze1@gmail.com


(599) 58-58-31 თინათინ ციცხვაია
ქიმია, ბიოლოგია / ფიზიკა, მათემატიკა / ისტი / ინკლუზიური განათლება

E-mail: tiatsitskhvaia@gmail.com

 

*საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი:

577 29-99-47; თამარ ორაგველიძე

E-mail: tamar.oragvelidze1@gmail.com