აჭარის განათლების ფონდის აპლიკანტის განაცხადი

კომპიუტერის შემსაწავლელი უფასო კურსები

ზოგადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი

საკონტაქტო ინფორმაცია

განათლება

უმაღლესი
პროფესიული
ზოგადი განათლება

სპეციალობა

შრომითი საქმიანობა

დასაქმებული
დროებით უმუშევარი
სოციალურად დაუცველი

ბოლო სამუშაო ადგილი

სწავლების დრო
მონიშნეთ რომელი დროა თქვენთვის ხელსაყრელი შემსწავლელ კურსებზე დასასწრებად

12:00-16:00
16:00-20:00

გთხოვთ მონიშნოთ რომელ სფეროში გამოიყენებთ კურსებზე მიღებულ ცოდნას

ტურიზმი
მშენებლობა
ჯანდაცვა
განათლება
ეკონომიკა
სხვა


ატვირთეთ დასკანერებული პირადობის მოწმობა .jpg ან .pdf ფორმატში


ჩემთვის ცნობილია შემდეგი:

1. აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებულ შემსწავლელ კურსების თვეში 4 გაცდენის შემთხვევაში გავირიცხები სასწავლო კურსიდან.

2. ყოველთვიურად ტესტირების მინიმალური ბარიერის დაუძლევლობის შემთხვევაში გავირიცხები სასწავლო კურსიდან.

3. იმ შემთხვევაში თუ აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებულ კურსებზე რეგისტრაციის დროს მინიჭებული საიდენტიფიკაციო კოდი გადაცდება მისაღებ მსმენელთა კონტიგენტის მაქსიმალურ ზღვარს,მსმენელს შესაძლებლობა მიეცემა განაცხადი დაკმაყოფილდეს მომდევნო ეტაპზე.