აჭარის განათლების ფონდის აპლიკანტის განაცხადი

TOEFL-ის შემსწავლელი უფასო კურსები

ზოგადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი

საკონტაქტო ინფორმაცია

განათლება

უმაღლესი
პროფესიული
ზოგადი განათლება

სპეციალობა

შრომითი საქმიანობა

დასაქმებული
დროებით უმუშევარი
სოციალურად დაუცველი

ბოლო სამუშაო ადგილი


ატვირთეთ დასკანერებული პირადობის მოწმობა .jpg ან .pdf ფორმატში


ჩემთვის ცნობილია შემდეგი:

1. აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებულ შემსწავლელ კურსების თვეში 4 გაცდენის შემთხვევაში გავირიცხები სასწავლო კურსიდან.

2. ყოველთვიურად ტესტირების მინიმალური ბარიერის დაუძლევლობის შემთხვევაში გავირიცხები სასწავლო კურსიდან.

3. იმ შემთხვევაში თუ აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებულ კურსებზე რეგისტრაციის დროს მინიჭებული საიდენტიფიკაციო კოდი გადაცდება მისაღებ მსმენელთა კონტიგენტის მაქსიმალურ ზღვარს,მსმენელს შესაძლებლობა მიეცემა განაცხადი დაკმაყოფილდეს მომდევნო ეტაპზე.