ტრენინგი „ვირტუალური ლაბორატორიის გამოყენება ქიმიის გაკვეთილზე“

2019-09-17

2019 წლის 13  სექტემბერს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ქიმიის პედაგოგებისათვის  ჩატარდა ტრენინგი ვირტუალური ლაბორატორიის გამოყენება ქიმიის გაკვეთილზე. ტრენინგი ჩაატარა განათლებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების აკადემიის დამფუძნებელმა - დავით სონღულაშვილმა. ქიმიის   ვირტუალურ   ლაბორატორიას  გააჩნია   ორგვარი ფუნქცია: იმუშაოს, როგორც ვირტუალურ...

ტრენინგი „ვირტუალური ლაბორატორიის გამოყენება განათლების დაწყებით საფეხურზე“

2019-09-16

2019 წლის 12  სექტემბერს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში განათლების დაწყებით საფეხურის პედაგოგებისათვის  (ქართული ენა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, მუსიკა, ხელოვნება) განათლებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების აკადემიის დამფუძნებელმა - დავით სონღულაშვილმა  ჩაატარა ტრენინგი ვირტუალური ლაბორატორიის გამოყენების შესახებ.  ვირტუალური ლაბორატორია...

ტრენინგი „ვირტუალური ლაბორატორიის გამოყენება ფიზიკაში“

2019-09-13

2019 წლის 12-13 სექტემბერს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში განათლებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების აკადემიის დამფუძნებელმა - დავით სონღულაშვილმა ფიზიკის პედაგოგებისათვის ჩაატარა ტრენინგი ვირტუალური ლაბორატორიის გამოყენების შესახებ ფიზიკის გაკვეთილებზე.  მონაწილეებს მიესალმა აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის დირექტორის მოადგილე...

რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორიების პრეზენტაცია ბათუმის მასწავლებლის სახლში

2019-09-11

2019 წლის 11 სექტემბერს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში მეცნიერების, განათლებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების აკადემია შეხვდა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, აჭარის რესურსცენრების წარმომადგენლებს და საბუნებისმეტყველო საგნების  მასწავლებლებლებს. შეხვედრა გახსნა აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის დირექტორის...

პროფ. მანანა თანდაშვილის მასტერკლასი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის

2019-09-06

2019 წლის 6 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კავკასიოლოგიის კათედრის გამგის პროფ. მანანა თანდაშვილის მასტერკლასი - „ქართული ენის ციფრული რესურსების ეფექტურად გამოყენება სასწავლო პროცესში“ ქართული ენის მასწავლებლებისათვის. ქართული ენისათვის წლების მანძილზე იქმნებოდა და იხვეწებოდა ტექნოლოგიური...

სამუშაო შეხვედრა ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორთან

2019-08-14

2019 წლის 9 აგვისტოს აჭარის განათლების ფონდს, ბათუმის მასწავლებლის სახლს ეწვია  გოეთეს სახ. ფრანკფურტის უნივერსიტეტის, ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროფესორი მანანა თანდაშვილი. ის შეხვდა აჭარის განათლების ფონდის დირექტორს -  ირაკლი თავბერიძეს, დირექტორის მოადგილეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დარგში- ლალი ლომთათიძეს, დირექტორის მოადგილეს ადმინისტრაციის...

ვარშავაში სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებულები

2019-07-22

2019 წლის 18 და 19 ივლისს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა უცხოეთში (ქ. ვარშავაში) საბუნებისმეტყველო საგანთა  მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება. გასაუბრებაში მონაწილეობის უფლება ქონდა იმ  24 კანდიდატს, რომლებმაც  გადალახეს შესარჩევი კონკურსის პირველი ეტაპი. კანდიდატების შეფასების თემატიკა და   კრიტერიუმები წინასწარ...

ტრენინგები ინგლისურისა და გეოგრაფიის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის

2019-07-20

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 12 - 14 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა: „მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა  და მაძიებლებისთვის გეოგრაფიაში“; ტრენერი ლუიზა რევიშვილი. ხოლო 16-18 ივლისს ჩატარდა „ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის ინგლისურ ენაში“; ტრენერი დალი აბურჯანია;  ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო გამოცდის მოთხოვნებს, საგამოცდო ტესტის...

ტრენინგები ქიმიისა და ბიოლოგიის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის

2019-07-19

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 15 – 17 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა:   „მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ქიმიაში“, ტრენერი - ნუკრი კობახიძე. ხოლო 16-18 ივლისს ჩატარდა „ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის ბიოლოგიაში”; ტრენერი - ხათუნა ტოტოჩავა. ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო გამოცდის...

ტრენინგები ფიზიკისა და მათემატიკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-18

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 15 – 17 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა:  - “მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის და მაძიებლისთვის საბაზო და საშუალო საფეხურების მათემატიკაში”; ტრენერი - მაია ძაძამია - “მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ფიზიკაში”; ტრენერი - ქეთევან ბასილაძე ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო...

ტრენინგები სპორტის პრაქტიკოსი მასწავლებელთათვის

2019-07-18

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 12 - 14 ივლისს და 15 – 17 ივლისს სპორტის პრაქტიკოს მასწავლებელთა ორი ჯგუფისათვის დაიგეგმა და ჩატარდა: “ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში”, ტრენერი - გივი კერესელიძე. ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო გამოცდის მოთხოვნებს, საგამოცდო ტესტის სტრუქტურას....

ტრენინგები ხელოვნების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-17

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 8-9, 12 ივლისს და 15 – 17 ივლისს მუსიკის მასწავლებელთა ორი ჯგუფისათვის დაიგეგმა და ჩატარდა:  „მოკლე კურსი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის  “; ტრენერი - ხათუნა ლომაძე. ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო გამოცდის მოთხოვნებს, საგამოცდო ტესტის სტრუქტურას. ტესტურ დავალებებზე მუშაობის...

ტრენინგი ქართული ენის (7-12 კლ.) პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-16

ბათუმის მასწავლებლის სახლში გრძელდება მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსები გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისათვის. 12 – 14 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა: „მოკლე კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის...

ტრენინგები მუსიკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-15

ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსებს გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისათვის. 2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 5 - 7 ივლისს და 12 – 14 ივლისს მუსიკის მასწავლებელთა ორი ჯგუფისათვის დაიგეგმა და ჩატარდა: „მოკლე...

საბუნებისმეტყველო საგანთა მასწავლებლების ვარშავაში სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება

2019-07-12

კონკურსში მონაწილე კანდიდატების საყურადღებოდ!!! ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის (ბათუმის მასწავლებელთა სახლის) მიერ გამოცხადებული საბუნებისმეტყველო საგანთა  მასწავლებლების ქ. ვარშავაში სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება ჩატარდება 2019 წლის 18 და 19 ივლისს ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად. კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ...

1- 6 კლასების მასწავლებელთა საგამოცდო ტრენინგები

2019-07-10

ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსებს გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მოქნე მასწავლებლებისათვის. 2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 6 - 8 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა:  - მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისთვის...

ზოგადი პროფესიული უნარების ტრენინგები დასრულდა

2019-07-09

აჭარის განათლების ფონდმა, ბათუმის მასწავლებლის სახლმა დაასრულა საგამოცდო ტრენინგები ზოგად პროფესიულ უნარებში. 2019 წლის 5-7 ივლისს ბათუმში, ხოლო 6-8 ივლისს ქობულეთში და ხულოში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგ-მოდული: "მოკლევადიანი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის პროფესიულ უნარებში". ბათუმის მასწავლებლის სახლში  ტრენინგებს ატარებდნენ ტრენერები: თამთა კვარაცხელია და ლელა...

ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა ტრენინგები

2019-07-08

ბათუმის მასწავლებლის სახლი კვლავ აგრძელებს მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსებს გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მოქნე მასწავლებლებისათვის. 3-5 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა  შემდეგი ტრენინგები:  - ტრენინგ კურსი სამოქალაქო განათლების პრაქტიკოსის ან მაძიებლის სტატუსის...

I-IV კლასების პედაგოგთა საგამოცდო ტრენინგები

2019-07-05

ბათუმის მასწავლებლის სახლში დასრულდა განათლების დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირებული ტრენინგ-მოდული: "ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება" (I-IV კლ.); 24 საკონტაქტო საათი.  29-30 ივნისსა და 1-2 ივლისს დაიგეგმა ტრენინგები შუახევის, ქედისა და ქობულეთის სკოლების განათლების დაწყებითი საფეხურის (1-4 კლ.) მასწავლებელთათვის.  ტრენინგებს  ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის...

საგამოცდო ტრენინგები ზოგად პროფესიულ უნარებში

2019-07-02

აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლი სახლი აგრძელებს საგამოცდო ტრენინგებს ზოგად პროფესიული უნარებში. 2019 წლის 18 ივნისს ბათუმში, ქობულეთში და ქედაში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგ-მოდული: "მოკლევადიანი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის პროფესიულ უნარებში". 26-28 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში  ტრენინგებს ატარებდს ტრენერი - ლელა თავდგირიძე; ხოლო  28-30 ივნისს...21 სექტემბერი 2019

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930