უცხოეთში ქართული ენის მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებულები

2020-02-26

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით 2020 წლის 21-22  თებერვალს ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებელთა სახლში) ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად ჩატარდა ქ. ფრანკფურტში ქართული ენისა და ლიტერტურის  მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება. კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობა შეეძლოთ მხოლოდ იმ კანდიდატებს,...

ლაბორატორიული ტრენინგი ხელვაჩაურის ქიმიის მასწავლებლებისათვის

2020-02-24

15 თებერვალს და 22-23 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის საბუნებისმეტყველო საგანთა ლაბორატორიაში ქიმიის მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგ-პროგრამის - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ მოდულები. აღნიშნული ტრენინგ პროგრამა შემუშავა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის...

სასკოლო კონფერენცია ფიზიკაში

2020-02-21

2020 წლის 20 თებერვალს კერძო სკოლა „განათლებაში“ ჩატარდა კონფერენცია ფიზიკაში რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სკოლა განათლებისა და ბათუმის N2, N8, N18, N25 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა. წარსადგენი თემების შინაარსი თავისუფალი იყო. კონფერენციის ფასილიტატორები იყვნენ სკოლა განათლების ,, იმედის პულსარების კლუბის'' ფიზიკის მასწავლებლები ვენერა აბუსელიძე და რუსუდან ბერიძე.  კონფერენციის...

ტრენინგი „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო“

2020-02-19

ბათუმის მასწავლებლის სახლმა განაახლა ტრენინგ-პროგრამა: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“. 2020 წლის 15-16 თებერვალს ბათუმსა და ქობულეთში დაიგეგმა მეორე მოდული: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო - სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიები“. ბათუმის მასწავლებლის სახლში ტრენინგს ატარებდა ტრენერი - ლელა თავდგირიძე; ხოლო ქობულეთის 1-ელ საჯარო სკოლაში - ტრენერი...

ტრენინგი - “დამრიგებლის საქმიანობის ხელშეწყობა”

2020-02-18

აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგებს კლასის დამრიგებელის საქმიანობის ხელშეწყობისათვის. 2020 წლის 15-16 თებერვალს დაიგეგმა ტრენინგები ბათუმის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის პედაგოგებისათვის. ბათუმის მასწავლებლის სახლში ტრენინგს ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი  მარიზა აბაშიძე. ქობულეთის 1-ელ საჯარო სკოლაში ტრენინგებს ატარებდა...

უცხოეთში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება

2020-02-17

კონკურსში მონაწილე კანდიდატების საყურადღებოდ!!! ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის (ბათუმის მასწავლებელთა სახლის) მიერ გამოცხადებული  უცხოეთში (ქ. ფრანკფურტში) ქართული ენისა და ლიტერტურის  მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება ჩატარდება 2020 წლის 21-22  თებერვალს ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად. კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობის უფლება...

CERN-ი 2020 სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებულები

2020-02-17

2020 წლის 14 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) ინდივიდუალური განრიგის შესაბამისად ჩატარდა ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში (CERN - Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) ერთკვირიან სტაჟირებაზე გასაგზავნად გამოცხადებული შესარჩევი კონკურსის მე-2 ეტაპი - გასაუბრება.  გასაუბრებაში მონაწილეობა მიიღო ექვსმა კანდიდატმა, რომლებმაც წარმატებით გადალახეს შესარჩევი...

ტრენინგი მასწავლებელთათვის - “ინკლუზიური განათლების შესავალი”

2020-02-11

2020 წლის 8-9 თებერვალს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და ქობულეთის №1 საჯარო სკოლაში დაიგეგმა ინკლუზიური განათლების  ხელშემწყობი  პროგრამის ტრენინგ-მოდული: „ინკლუზიური განათლების შესავალი“, 12 საკონტაქტო საათი; 0,5 კრედიტ-ქულა. ტრენინგებს ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ინკლუზიური განათლების მიმართულების ტრენერები - ინგა ზარანდია (ბათუმი) და თამარ გოგიშვილი (ქობულეთი). ტრენინგზე...

ყურადღება!ფიზიკის მასწავლებელთა ცერნში სტაჟირების კონკურსის II ეტაპი - გასაუბრება

2020-02-05

კონკურსში მონაწილე კანდიდატების საყურადღებოდ!!! ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებელთა სახლის მიერ ქ. ჟენევაში, ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში (CERN - Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire)  ერთკვირიანი სტაჟირების შესარჩევი კონკურსის მე-2 ეტაპი, გასაუბრება ჩატარდება 2020 წლის 14 თებერვალს ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად! კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობის...

სამუშაო შეხვედრა აჭარის სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან

2020-02-01

2020 წლის 1 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის სააქტო დარბაზში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა კამპანია „ეს ქვეყანა შენიას“ ფარგლებში ჩაატარა სამუშაო შეხვედრას აჭარის რეგიონის სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან, რომლის მიზანია მათ კამპანიაში ჩართვა. შეხვედრაზე ასევე გამოცხადდა კონკურსი ახალგაზრდებისთვის (უფროსკლასელებისთვის) - „ეს...

ყურადღება!!! გერმანიაში სტაჟირების კონკურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის!

2020-01-30

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აცხადებს აჭარის საჯარო სკოლების ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების (V – XII კლ.) შესარჩევ კონკურსს გერმანიაში, გოეთეს უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (ქ. ფრანკფურტი) ერთკვირიანი სტაჟირებისათვის.  კონკურსის შედეგად შეირჩევა  ქართული ენისა და ლიტერატურის (V – XII კლ.) 10 პედაგოგი  აჭარის...

ახალი ტრენინგი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის (I-VI კლ.)

2020-01-29

25-26 იანვარს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.): “სამუზეუმო მასალების გამოყენება ბუნებისმეტყველების სწავლების  ეფექტიანობისათვის“.  ტრენინგი ჩაატარა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტმა - რუსუდან თედორაძემ.  ტრენინგზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:...

ახალი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.)

2020-01-28

25-26 იანვარს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ქართული ენასა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.): „სამუზეუმო მასალების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ეფექტიანობისათვის “.  ტრენინგი ჩაატარა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტმა - მაია ინასარიძემ. ტრენინგზე განიხილეს შემდეგი...

ლაბორატორიული ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისათვის

2020-01-27

24 იანვარს და 25-26 იანვარს აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის საბუნებისმეტყველო საგანთა ლაბორატორიაში ქიმიის მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგ-პროგრამის - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ მოდულები. * 24 იანვარს – “უსაფრთხოება სასკოლო საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიაში“; 6 სთ.  * 25- 26 იანვარს, „სასკოლო ლაბორატორიის გამოყენება ქიმიის...

ტრენინგი „აქროლადი ორგანული ნაერთების VOCs  გაფრქვევების ინსპექტირება“

2020-01-24

2020 წლის 20 იანვარს ა(ა) იპ აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ვალდებულებების შესაბამისად,  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „მხარდაჭერა ევროკავშირი - საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების გარემოსდაცვითი დებულებების განხორციელებაში“ ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი აქროლადი ორგანული...

CERN-ში სტაჟირების კონკურსი ფიზიკის მასწავლებელთათვის

2020-01-16

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აცხადებს საჯარო სკოლის ფიზიკის მასწავლებელთა კონკურსს ქ. ჟენევაში (შვეიცარია) მდებარე ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში (CERN - Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire)  ერთკვირიან სტაჟირებაზე გასაგზავნად.  კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლების მოქმედ უფროს/წამყვან/მენტორ...

აჭარის პედაგოგთა VI რეგიონული კონფერენცია საზეიმოდ დაიხურა

2019-12-25

2019 წლის 22 დეკემბერს, ციხისძირში, სასტუმრო „კასტელო მარეს“ საკონფერენციო დარბაზში საზეიმოდ დასრულდა აჭარის პედაგოგთა მეექვსე რეგიონული კონფერენცია: „სწავლა-სწავლებისა და განათლების მართვის თანამედროვე მიდგომები“. პედაგოგთა კონფერენცია არის ფორუმი, სადაც მასწავლებლები ამდიდრებენ ერთმანეთს საინტერესო სასწავლო-მეთოდური იდეებით, სწავლების ეფექტიანი საშუალებებით.  საზეიმო...

სექციური მუშაობა აჭარის პედაგოგთა VI რეგიონულ კონფერენციაზე

2019-12-24

2019 წლის 21-22  დეკემბერს, ციხისძირში, სასტუმრო „კასტელო მარეში“ გაიმართა  აჭარის პედაგოგთა მეექვსე რეგიონულ კონფერენციაზე წარმოდგენილი პრეზენტაციების წარდგენა/განხილვა სექციებში. წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების საფუძველზე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანთა მიერ კონფერენციისათვის შეირჩა 108 საუკეთესო მოხსენება.  კონფერენციის...

აჭარის პედაგოგთა VI რეგიონული კონფერენცია გაიხსნა

2019-12-23

განათლების სისტემაში ერთ-ერთი მთავარი რესურსი მასწავლებელია, რომლის პროფესიული განვითარების უპირველესი გზა კოლეგებთან თანამშრომლობაა. ამიტომ ნებისმიერი შეხვედრა პროფესიულ საკითხებზე, როცა პედაგოგებს შესაძლებლობა ეძლევათ ერთმანეთს გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება მასწავლებელთა სასწავლო-მეთოდური კონფერენცია. 2019...

ტრენერთა ტრენინგი ბათუმის მასწავლებელთა სახლში

2019-12-02

2019 წლის 30 ნოემბერს - დეკემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი პროგრამის - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ მეორე მოდულში: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო - სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიები“. ტრენერთა ტრენინგის ატარებდა სსიპ მასწავლებელთა ეროვნული ცენტრის შეფასების ექსპერტი - მარიანა ხუნძაყიშვილი. ტრენერთა ტრენინგში...27 თებერვალი 2020

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829