დასრულდა სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები

2021-10-18

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები. ➡ 2021 წლის 29-30 სექტემბერს, 1 და 3-8 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უფროსი სტატუსის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა...

ქიმიის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2021-10-15

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 25-30 სექტემბერს, 1 და 3-5 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი ქიმიის უფროსი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულების ხანგრძლივობა და...

წამყვანი მასწავლებლების  ზოგადპროფესიული უნარების ტრენინგები დასრულდა

2021-10-13

➡  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების წამყვანი მასწავლებლებისათვის. ➡  2021 წლის 4-9 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ზოგადპროფესიული უნარების ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა...

დასრულდა მუსიკის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები

2021-10-12

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 25-30 სექტემბერს,  1 და 3-5 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე მუსიკის მოქმედი მასწავლებლებისათვის....

დასრულდა სამოქალაქო განათლების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები

2021-10-11

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების უფროსი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 27-30 სექტემბერს, 1 და 3-7 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის სამოქალაქო განათლების...

ისტ-ის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2021-10-08

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 25-30 სექტემბერს, 1 და 3-5 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (კომპიუტერული ტექნოლოგიები) ...

ბუნებისმეტყველების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2021-10-07

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 25-30 სექტემბერს და 1, 3-5 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე დაწყებითი (1-6 კლასი) ბუნებისმეტყველების მოქმედი...

დასრულდა ფიზიკის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები

2021-10-06

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 25-30 სექტემბერს და 1, 3-5 ოქტომბერს  ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ფიზიკის...

გრძელდება ზოგადპროფესიული უნარების ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2021-10-05

➡  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡  2021 წლის 27-30 სექტემბერს,  1 და  3 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ზოგადპროფესიული უნარების ტრენინგები წამყვანი მასწავლებლისათვის. ტრენინგ-მოდულის...

ქართული ენის წამყვანი მასწავლებლების ტრენინგები დასრულდა

2021-10-04

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 27-30 სექტემბერს, 1 და 3 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის...

მათემატიკის (7-12) უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-30

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების მეორე ეტაპი. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ✅ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს და 15-19 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში...

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის ტრენინგები უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-09-29

➡  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების მეორე ეტაპი. ტრენინგ-მოდულების ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ➡  2021წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა...

უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი ზოგადპროფესიულ უნარებში

2021-09-28

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების მეორე ეტაპი. ➡ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ისტორიის მოქმედი...

ქართული ენის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-27

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების II ეტაპი. ტრენინგ-მოდულების ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ✅ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა...

სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-24

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა სპორტის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი. ➡ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უფროსი სტატუსის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში...

მათემატიკის (1-6 კლ.) უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-23

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების II ეტაპი. ➡️ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს და 9-13 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის უფროსი მასწავლებლების ოთხი...

თურქული ენის შემსწავლელი უფასო კურსები

2021-09-22

აჭარის განათლების ფონდში, 20.09.2021 -დან  თურქული ენის შემსწავლელი, უფასო კურსების მორიგი სასწავლო ეტაპი დაიწყო, რომელიც დამწყები და საშუალო საფეხურის (პირველი A1 და მესამე B1 დონე)  საფუძვლიან შესწავლას გულისხმობს. თურქული ენის უფასო შემსწავლელ კურსს ა(ა) იპ „აჭარის განათლების ფონდი“ თურქეთის რესპუბლიკის საკონსულოს მხარდაჭერით 2012 წლიდან ახორციელებს. აღნიშნულ ჯგუფებში სასწავლო...

ბუნებისმეტყველების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგების II ეტაპი

2021-09-21

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე დაწყებითი (1-6 კლასი) ბუნებისმეტყველების მოქმედი მასწავლებლებისათვის....

ტრენინგი უფროსი მასწავლებლებისათვის - „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“

2021-09-20

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა მდგრადი განვითარებისთვის  ხელშეწყობის ტრენინგი უფროსი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულის...

ტრენინგები რუსული ენის უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-09-17

 - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის.  -  2021 წლის 3-12 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი რუსულის, როგორც უცხოური ენის უფროსი მოქმედი მასწავლებლების ორი ჯგუფისათვის (I ჯგუფი:...19 ოქტომბერი 2021

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31