ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი დისტანციური შრომის რეჟიმზე გადადის

2020-03-13

ახალი კორონავირუსის აღსაკვეთად გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება დისტანციურ შრომით პირობებს, საქართველოს  მთავრობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 2020 წლის 12 მარტის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 12 მარტის #01-11/70 ბრძანების, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,...

ტრენინგი მასწავლებლებისათვის - „სკოლებში ბულინგის პრევენცია“

2020-03-02

22-23 თებერვალს, 29 თებერვალს და 1 მარტს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი მასწავლებლებისთვის და კლასის დამრიგებლებისთვის: “სკოლებში  ბულინგის  პრევენცია  და  ტოლერანტული  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“. აღნიშნული ტრენინგ-მოდული შეიმუშავა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, და აჭარის ავტონომიური...

კატასტროფების რისკის შემცირების ტრენინგები ხელვაჩურის სკოლებში

2020-02-28

აჭარის განათლების ფონდი / ბათუმის მასწავლებლის სახლი 2015 წლიდან ახორციელებს ტრენინგ- პროგრამას: „ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება“ (ინკლუზიური განათლების პრინციპების დაცვით), რომელიც მოამზადა საერთაშორისო ორგანიზაციამ „SAVE THE CHILDREN IN GEORGIA“ - „გადავარჩინოთ ბავშვები”. 2020 წლის  15-16 და 22-23 თებერვალს ბათუმის  მასწავლებლის სახლმა ეს ტრენინგ-კურსი დაგეგმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის...

ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.)

2020-02-27

22-23 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ქართული ენასა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.): „სამუზეუმო მასალების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ეფექტიანობისათვის “.  ტრენინგზე განიხილეს შემდეგი საკითხები: მუზეუმების გამოყენება სასწავლო დანიშნულებით; არტეფაქტების სამყარო; ხელნაწერები, როგორც სასწავლო...

უცხოეთში ქართული ენის მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებულები

2020-02-26

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით 2020 წლის 21-22  თებერვალს ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებელთა სახლში) ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად ჩატარდა ქ. ფრანკფურტში ქართული ენისა და ლიტერტურის  მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება. კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობა შეეძლოთ მხოლოდ იმ კანდიდატებს,...

ტრენინგი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის

2020-02-25

22-23 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.): “სამუზეუმო მასალების გამოყენება ბუნებისმეტყველების სწავლების  ეფექტიანობისათვის“.  ტრენინგი ჩაატარა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერმა - თამილა თალაკვაძემ.  ტრენინგზე განიხილეს შემდეგი საკითხები: მუზეუმების გამოყენება სასწავლო...

ტრენინგი: „ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შექმნა და განხორციელება“

2020-02-25

აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის გრძელდება ინკლუზიური განათლების  ხელშემწყობი  პროგრამა. 2020 წლის 17-19 და 21-23 თებერვალს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და ქობულეთის №1 საჯარო სკოლაში ბათუმის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის სკოლების მასწავლებლებისათვის (20 მონაწილე) დაიგეგმა ტრენინგ-მოდული: „ინდივიდუალური სასწავლო...

ლაბორატორიული ტრენინგი ხელვაჩაურის ქიმიის მასწავლებლებისათვის

2020-02-24

15 თებერვალს და 22-23 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის საბუნებისმეტყველო საგანთა ლაბორატორიაში ქიმიის მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგ-პროგრამის - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ მოდულები. აღნიშნული ტრენინგ პროგრამა შემუშავა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის...

სასკოლო კონფერენცია ფიზიკაში

2020-02-21

2020 წლის 20 თებერვალს კერძო სკოლა „განათლებაში“ ჩატარდა კონფერენცია ფიზიკაში რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სკოლა განათლებისა და ბათუმის N2, N8, N18, N25 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა. წარსადგენი თემების შინაარსი თავისუფალი იყო. კონფერენციის ფასილიტატორები იყვნენ სკოლა განათლების ,, იმედის პულსარების კლუბის'' ფიზიკის მასწავლებლები ვენერა აბუსელიძე და რუსუდან ბერიძე.  კონფერენციის...

ტრენინგი „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო“

2020-02-19

ბათუმის მასწავლებლის სახლმა განაახლა ტრენინგ-პროგრამა: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“. 2020 წლის 15-16 თებერვალს ბათუმსა და ქობულეთში დაიგეგმა მეორე მოდული: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო - სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიები“. ბათუმის მასწავლებლის სახლში ტრენინგს ატარებდა ტრენერი - ლელა თავდგირიძე; ხოლო ქობულეთის 1-ელ საჯარო სკოლაში - ტრენერი...

ტრენინგი - “დამრიგებლის საქმიანობის ხელშეწყობა”

2020-02-18

აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგებს კლასის დამრიგებელის საქმიანობის ხელშეწყობისათვის. 2020 წლის 15-16 თებერვალს დაიგეგმა ტრენინგები ბათუმის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის პედაგოგებისათვის. ბათუმის მასწავლებლის სახლში ტრენინგს ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი  მარიზა აბაშიძე. ქობულეთის 1-ელ საჯარო სკოლაში ტრენინგებს ატარებდა...

ახალი ეტაპი უცხო ენების უფასო შემსწავლელ კურსებზე

2020-02-18

2020 წლის 18 თებერვალს დაიწყო ახალი ეტაპი უცხო ენებისა და კომპიუტერის უფასო შემსწავლელ კურსებზე. აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში დაკომპლექტდა ჯგუფები შემდეგი მიმართულებით: ინგლისური ენა; გერმანული ენა; ფრანგული ენა; რუსული ენა; ქართული ენა (უცხოელთათვის) 

უცხოეთში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება

2020-02-17

კონკურსში მონაწილე კანდიდატების საყურადღებოდ!!! ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის (ბათუმის მასწავლებელთა სახლის) მიერ გამოცხადებული  უცხოეთში (ქ. ფრანკფურტში) ქართული ენისა და ლიტერტურის  მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება ჩატარდება 2020 წლის 21-22  თებერვალს ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად. კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობის უფლება...

CERN-ი 2020 სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებულები

2020-02-17

2020 წლის 14 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) ინდივიდუალური განრიგის შესაბამისად ჩატარდა ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში (CERN - Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) ერთკვირიან სტაჟირებაზე გასაგზავნად გამოცხადებული შესარჩევი კონკურსის მე-2 ეტაპი - გასაუბრება.  გასაუბრებაში მონაწილეობა მიიღო ექვსმა კანდიდატმა, რომლებმაც წარმატებით გადალახეს შესარჩევი...

ტრენინგი მასწავლებელთათვის - “ინკლუზიური განათლების შესავალი”

2020-02-11

2020 წლის 8-9 თებერვალს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და ქობულეთის №1 საჯარო სკოლაში დაიგეგმა ინკლუზიური განათლების  ხელშემწყობი  პროგრამის ტრენინგ-მოდული: „ინკლუზიური განათლების შესავალი“, 12 საკონტაქტო საათი; 0,5 კრედიტ-ქულა. ტრენინგებს ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ინკლუზიური განათლების მიმართულების ტრენერები - ინგა ზარანდია (ბათუმი) და თამარ გოგიშვილი (ქობულეთი). ტრენინგზე...

ყურადღება!ფიზიკის მასწავლებელთა ცერნში სტაჟირების კონკურსის II ეტაპი - გასაუბრება

2020-02-05

კონკურსში მონაწილე კანდიდატების საყურადღებოდ!!! ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებელთა სახლის მიერ ქ. ჟენევაში, ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში (CERN - Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire)  ერთკვირიანი სტაჟირების შესარჩევი კონკურსის მე-2 ეტაპი, გასაუბრება ჩატარდება 2020 წლის 14 თებერვალს ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად! კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობის...

სამუშაო შეხვედრა აჭარის სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან

2020-02-01

2020 წლის 1 თებერვალს აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის სააქტო დარბაზში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა კამპანია „ეს ქვეყანა შენიას“ ფარგლებში ჩაატარა სამუშაო შეხვედრას აჭარის რეგიონის სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან, რომლის მიზანია მათ კამპანიაში ჩართვა. შეხვედრაზე ასევე გამოცხადდა კონკურსი ახალგაზრდებისთვის (უფროსკლასელებისთვის) - „ეს...

ყურადღება!!! გერმანიაში სტაჟირების კონკურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის!

2020-01-30

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აცხადებს აჭარის საჯარო სკოლების ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების (V – XII კლ.) შესარჩევ კონკურსს გერმანიაში, გოეთეს უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (ქ. ფრანკფურტი) ერთკვირიანი სტაჟირებისათვის.  კონკურსის შედეგად შეირჩევა  ქართული ენისა და ლიტერატურის (V – XII კლ.) 10 პედაგოგი  აჭარის...

ახალი ტრენინგი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის (I-VI კლ.)

2020-01-29

25-26 იანვარს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.): “სამუზეუმო მასალების გამოყენება ბუნებისმეტყველების სწავლების  ეფექტიანობისათვის“.  ტრენინგი ჩაატარა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტმა - რუსუდან თედორაძემ.  ტრენინგზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:...

ახალი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.)

2020-01-28

25-26 იანვარს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი ქართული ენასა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის (V-XII კლ.): „სამუზეუმო მასალების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ეფექტიანობისათვის “.  ტრენინგი ჩაატარა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტმა - მაია ინასარიძემ. ტრენინგზე განიხილეს შემდეგი...09 აპრილი 2020

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930