კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლება ქობულეთის სკოლებში

2019-11-18

2019 წლის  9-10 და 16-17 ნოემბერს ბათუმის  მასწავლებლის სახლმა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხუთ  საჯარო სკოლაში: სოფ. საჩინოს საჯარო, სოფ. ცეცხლაურის 1-ელი საჯარო, სოფ. გვარას საჯარო, სოფ. ქობულეთის საჯარო, სოფ. ჭახათის საჯარო; დაგეგმა  ტრენინგ-კურსი: „ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება - ინკლუზიური განათლების პრინციპების დაცვით’’. ტრენინგზე განხილული იყო შემდეგი  საკითხები:...

დამრიგებლის საქმიანობის ტრენინგები ქედასა და ქობულეთში

2019-11-12

დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლებში ნიჭისა და ძლიერი მხარეების აღმოჩენა, მათი შინაგანი ძალების აქტივაცია, ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის პირობების შექმნაა. 2019 წლის 9-10 ნოემბერს, ქედასა და ქობულეთში დაიგეგმა და ჩატარდა  ტრენინგ-კურსი - “დამრიგებლის საქმიანობის ხელშეწყობა”. კურსი მოიცავს 10 საკონტაქტო და 5 არასაკონტაქტო საათს (ორი სატრენინგო დღე, დღეში 5 სთ.)  ტრენინგებს...

TOEFL-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრირებულ მსმენელთა წინასწარი ტესტირება

2019-11-11

2019 წლის 8-11 ნოემბერს ჩატარდა TOEFL-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე მსურველთა ჩარიცხვის პირველი ეტაპი (წინასწარი ტესტირება). აღნიშნულ კურსზე რეგისტრირებულ 56 მსმენელთაგან, ტესტირებაზე გამოცხადდა 35 და წარმატებით გაიარა პირველი ეტაპი 28 მსმენელმა, რომელთაც წინ ელოდებად კურსზე ჩარიცხვის მეორე ეტაპი - გასაუბრება.  სწავლება TOEFL-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე ა(ა)იპ "აჭარის...

გრძელდება ტრენინგი -„სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა“

2019-11-11

     2019 წლის 9 -10 ნოემბერს დაგეგმა მოდულის - „სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“ ჩატარება აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და აჭარის მუნიციპალიტეტებში.      ტრენინგებს ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები:, ქეთევან ბასილაძე,...

ქედასა და ქობულეთში კლასკომპლექტში სწავლების ტრენინგები ჩატარდა

2019-11-06

2019 წლის 26-27 ოქტომბერს და 2-3 ნოემბერს  ქედისა და ქობულეთის პედაგოგებისათვის პირველად ჩატარდა  ტრენინგი კლასკომპლექტში სწავლების სპეციფიკის შესახებ.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების სკოლების კლას-კომპლექტში 1 000-ზე მეტი მასწავლებელი ასწავლის. აღნიშნული სკოლების პედაგოგების მხრიდან მუდმივად არის მოთხოვნა კლას-კომპლექტში სწავლების შესახებ...

გრძელდება დამრიგებლის საქმიანობის ხელშეწყობის ტრენინგი

2019-11-05

სააღმზრდელო მუშაობის მთავარი პრინციპი ფიზიკურად და ფსიქიკურად ჯანსაღი მოქალაქის აღზრდა, მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა – შემოქმედი, აქტიური პიროვნების აღზრდა. ყველა ბავშვი უნიკალურია. ისინი ერთმანეთისაგან ნიჭითა და შესაძლებლობებით განსხვავდებიან. ამიტომ, დამრიგებლის ფუნქციაა მათში ნიჭისა და ძლიერი მხარეების აღმოჩენა, მოსწავლის შინაგანი ძალების აქტივაცია, ნიჭისა...

დაიწყო ტრენინგი -„სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა“

2019-11-04

ბათუმის მასწავლებლის სახლმა განაახლა  ტრენინგ-პროგრამა - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“. ამჯერად დაიწყო მესამე  მოდულის - „სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“ ჩატარება აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და აჭარის მუნიციპალიტეტებში.  2019...

აფხაზური ენის შემსწავლელ კურსზე ჩატარებული მესამე დასკვნითი გამოცდა

2019-11-04

2019 წლის 4 ნოემბერს  ჩატარდა მესამე, დასკვნითი გამოცდა აფხაზური ენის უფასო შემსწავლელი კურსის დამწყებ საფეხურზე, რომელზეც რეგისტრირებული 10 მსმენელისგან, გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 8 მსმენელმა და გადავიდა შემდეგ საფეხურზე. აფხაზური ენის უფასო შემსწავლელი კურსი ა(ა) იპ "აჭარის განათლების ფონდში" ამოქმედდა 2017 წლის 5 ოქტომბერს. ამ ეტაპზე აფხაზური ენის სწავლება მიმდინარეობს...

კლასკომპლექტში სწავლების ტრენინგები ხულოსა და შუახევში

2019-10-28

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების სკოლების კლას-კომპლექტში 1 000-ზე მეტი მასწავლებელი ასწავლის. აღნიშნული სკოლების პედაგოგების მხრიდან მუდმივად არის მოთხოვნა კლას-კომპლექტში სწავლების შესახებ ტრენინგების ჩატარების თაობაზე, რადგანაც მსგავსი სწავლება მათ არასოდეს არ გაუვლიათ.   2019 წლის 19-20 და 26-27 ოქტომბერს, ხულოსა და შუახევის პედაგოგებისათვის დაიგეგმა...

დამრიგებლის საქმიანობის ხელშეწყობის ტრენინგი

2019-10-22

დამრიგებლის მუშაობა ემყარება ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს და ხელს უწყობს მოსწავლეებში გონებრივი და ფიზიკური უნარების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უვითარებს მათ დემოკრატულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარება ოჯახის, საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში.       სააღმზრდელო...

გრძელდება ტრენინგი-„მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“

2019-10-21

ბათუმის მასწავლებლის სახლმა განაახლა  ტრენინგ-პროგრამის - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ პირველი  მოდულის ჩატარება აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და აჭარის მუნიციპალიტეტებში.  2019 წლის 19 და 20 ოქტომბერს ტრენინგებს ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები:...

ახალი ეტაპი უცხო ენების უფასო შემსწავლელ კურსებზე

2019-10-21

2019 წლის 21 ოქტომბერს დაიწყო ახალი 30-ე ეტაპი უცხო ენების (ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული) უფასო შემსწავლელ კურსებზე. აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში სულ შეიქმნა 21 ინგლისური ენის ჯგუფი: 19 - ქალაქ ბათუმში და 2 - ხულოს მუნიციპალიტეტში, 7 რუსული ენის ჯგუფი: 6 - ქალაქ ბათუმში, 1 - შუახევის მუნიციპალიტეტში, 2 გერმანულისა და 2 ფრანგული ენის ჯგუფები.  

აჭარის პედაგოგთა VI რეგიონული კონფერენცია

2019-10-18

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი / ბათუმის მასწავლებლის სახლი აცხადებს აჭარის პედაგოგთა VI რეგიონული კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაციას!  კონფერენცია სახელწოდებით:  „სწავლა/სწავლებისა და განათლების მართვის თანამედროვე მიდგომები” გაიმართება 2019 წლის 20-22 დეკემბერს. კონფერენციის მიზანი: საუკეთესო გამოცდილებისა და პრაქტიკის გაზიარება ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ...

გრძელდება ტრენინგი - “დამრიგებლის საქმიანობის ხელშეწყობა”

2019-10-17

ბათუმის მასწავლებლის სახლის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მიზანია: სკოლაში სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მოქმედი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება; კვალიფიციური კადრების მომზადებისა და პროფესიაში შენარჩუნების ხელშეწყობა. 2019 წლის 12-13 ოქტომბერს, ბათუმის მასწავლებლის სახლში და ქ. ქობულეთში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი კლასის...

ახალი ეტაპი ქართული ენის უფასო შემსწავლელ კურსზე

2019-10-17

2019 წლის 17 ოქტომბერს დაიწყო ახალი მე-3 ეტაპი ქართული ენის უფასო შემსწავლელ კურსზე, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა 4 ჯგუფი: 3- დამწყები საფეხურის (A1) ჯგუფი, 1 - ელემენტარული (A2) საფეხურის ჯგუფი. აღნიშნული კურსი ა(ა) იპ "აჭარის განათლების ფონდში" თავდაპირველად  ამოქმედდა 2018 წლის 8 ნოემბერს. კურსზე ძირითად ირიცხებიან ის მოქალაქეები, ვისთვისაც ქართული არ წარმოადგენს მშობლიურ ენას. სწავლების...

კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლება ბათუმის სკოლებში

2019-10-15

აჭარის განათლების ფონდი / ბათუმის მასწავლებლის სახლი 2015 წლიდან ახორციელებს ტრენინგ- პროგრამას:„ბუნებრივი კატასტროფების რისკის  შემცირება“ (ინკლუზიური განათლების პრინციპების დაცვით), რომელიც მოამზადა საერთაშორისო ორგანიზაციამ SAVE THE CHILDREN IN GEORGIA - „გადავარჩინოთ ბავშვები”. 2019 წლის  5-6 და 12-13 ოქტომბერს ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდმა (ბათუმის  მასწავლებლის სახლმა) ქ. ბათუმის...

ტრენინგი - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“

2019-10-08

ბათუმის მასწავლებლის სახლმა განაახლა  ტრენინგ-პროგრამის - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ პირველი  მოდულის ჩატარება აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და აჭარის მუნიციპალიტეტებში.  2019 წლის 5 და 6 ოქტომბერს ტრენინგებს ატარებენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები:...

ახალი ტრენინგი - “დამრიგებლის საქმიანობის ხელშეწყობა”

2019-10-07

აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი მუდმივად ზრუნავს აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებაზე. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მიზანია: სკოლაში სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მოქმედი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება; კვალიფიციური კადრების მომზადებისა და პროფესიაში შენარჩუნების...

საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგთა ვარშავაში სტაჟირება დასრულდა

2019-10-03

2019 წლის 22-28 სექტემბერს პოლონეთში განხორციელდა აჭარის საბუნებისმეტყველო საგანთა მასწავლებლების სასწავლო ვიზიტი ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრსა (Copernicus Science Centre) და ფონდში - "სკოლა კლასთან" (School with Class Foundation).  მასში სტაჟირებაში მონაწილეობა მიიღო 12 კონკურსანტმა, რომლებმაც  წარმატებით გაიარეს აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის შესარჩევი კონკურსი.  ბიოლოგია:...

ტრენინგი: „სასკოლო ლაბორატორიის გამოყენება ფიზიკის სწავლებაში“

2019-09-30

2019 წლის 28-29 სექტემბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლის ორგანიზებით ქ. ბათუმის მე-18 საჯარო სკოლაში ჩატარდა „სასკოლო ლაბორატორიის გამოყენება ფიზიკის სწავლებაში“. ტრენინგს ატარებდა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ფიზიკის ექსპერტი - ზურაბ ბერია. ტრენინგის სამიზნე ჯგუფია VII-XII კლასების მოქმედი ფიზიკის მასწავლებლები, რომელთაც გაიარეს ტრენინგი „უსაფრთხოება...19 ნოემბერი 2019

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930