ვარშავაში სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებულები

2019-07-22

2019 წლის 18 და 19 ივლისს აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა უცხოეთში (ქ. ვარშავაში) საბუნებისმეტყველო საგანთა  მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება. გასაუბრებაში მონაწილეობის უფლება ქონდა იმ  24 კანდიდატს, რომლებმაც  გადალახეს შესარჩევი კონკურსის პირველი ეტაპი. კანდიდატების შეფასების თემატიკა და   კრიტერიუმები წინასწარ...

ტრენინგები ინგლისურისა და გეოგრაფიის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის

2019-07-20

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 12 - 14 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა: „მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა  და მაძიებლებისთვის გეოგრაფიაში“; ტრენერი ლუიზა რევიშვილი. ხოლო 16-18 ივლისს ჩატარდა „ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის ინგლისურ ენაში“; ტრენერი დალი აბურჯანია;  ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო გამოცდის მოთხოვნებს, საგამოცდო ტესტის...

ტრენინგები ფიზიკისა და მათემატიკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-18

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 15 – 17 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა:  - “მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის და მაძიებლისთვის საბაზო და საშუალო საფეხურების მათემატიკაში”; ტრენერი - მაია ძაძამია - “მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის ფიზიკაში”; ტრენერი - ქეთევან ბასილაძე ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო...

ტრენინგები ხელოვნების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-17

2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 8-9, 12 ივლისს და 15 – 17 ივლისს მუსიკის მასწავლებელთა ორი ჯგუფისათვის დაიგეგმა და ჩატარდა:  „მოკლე კურსი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლისთვის  “; ტრენერი - ხათუნა ლომაძე. ტრენინგის მონაწილეები გაეცვნენ სასერტიფიკაციო გამოცდის მოთხოვნებს, საგამოცდო ტესტის სტრუქტურას. ტესტურ დავალებებზე მუშაობის...

ტრენინგი ქართული ენის (7-12 კლ.) პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-16

ბათუმის მასწავლებლის სახლში გრძელდება მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსები გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისათვის. 12 – 14 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა: „მოკლე კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის...

ტრენინგები მუსიკის პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის

2019-07-15

ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსებს გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მქონე მასწავლებლებისათვის. 2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 5 - 7 ივლისს და 12 – 14 ივლისს მუსიკის მასწავლებელთა ორი ჯგუფისათვის დაიგეგმა და ჩატარდა: „მოკლე...

საბუნებისმეტყველო საგანთა მასწავლებლების ვარშავაში სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება

2019-07-12

კონკურსში მონაწილე კანდიდატების საყურადღებოდ!!! ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის (ბათუმის მასწავლებელთა სახლის) მიერ გამოცხადებული საბუნებისმეტყველო საგანთა  მასწავლებლების ქ. ვარშავაში სტაჟირების კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება ჩატარდება 2019 წლის 18 და 19 ივლისს ინდივიდუალური  განრიგის შესაბამისად. კონკურსის მეორე ეტაპზე (გასაუბრება) მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ...

1- 6 კლასების მასწავლებელთა საგამოცდო ტრენინგები

2019-07-10

ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსებს გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მოქნე მასწავლებლებისათვის. 2019 წლის ბათუმის მასწავლებლის სახლში 6 - 8 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა:  - მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისთვის...

ზოგადი პროფესიული უნარების ტრენინგები დასრულდა

2019-07-09

აჭარის განათლების ფონდმა, ბათუმის მასწავლებლის სახლმა დაასრულა საგამოცდო ტრენინგები ზოგად პროფესიულ უნარებში. 2019 წლის 5-7 ივლისს ბათუმში, ხოლო 6-8 ივლისს ქობულეთში და ხულოში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგ-მოდული: "მოკლევადიანი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის პროფესიულ უნარებში". ბათუმის მასწავლებლის სახლში  ტრენინგებს ატარებდნენ ტრენერები: თამთა კვარაცხელია და ლელა...

ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა ტრენინგები

2019-07-08

ბათუმის მასწავლებლის სახლი კვლავ აგრძელებს მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგ-კურსებს გამოცდაზე დარეგისტრირებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო და კერძო სკოლების პრაქტიკოსი და მაძიებლის სტატუსის მოქნე მასწავლებლებისათვის. 3-5 ივლისს დაიგეგმა და ჩატარდა  შემდეგი ტრენინგები:  - ტრენინგ კურსი სამოქალაქო განათლების პრაქტიკოსის ან მაძიებლის სტატუსის...

I-IV კლასების პედაგოგთა საგამოცდო ტრენინგები

2019-07-05

ბათუმის მასწავლებლის სახლში დასრულდა განათლების დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირებული ტრენინგ-მოდული: "ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება" (I-IV კლ.); 24 საკონტაქტო საათი.  29-30 ივნისსა და 1-2 ივლისს დაიგეგმა ტრენინგები შუახევის, ქედისა და ქობულეთის სკოლების განათლების დაწყებითი საფეხურის (1-4 კლ.) მასწავლებელთათვის.  ტრენინგებს  ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის...

საგამოცდო ტრენინგები ზოგად პროფესიულ უნარებში

2019-07-02

აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლი სახლი აგრძელებს საგამოცდო ტრენინგებს ზოგად პროფესიული უნარებში. 2019 წლის 18 ივნისს ბათუმში, ქობულეთში და ქედაში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგ-მოდული: "მოკლევადიანი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის პროფესიულ უნარებში". 26-28 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში  ტრენინგებს ატარებდს ტრენერი - ლელა თავდგირიძე; ხოლო  28-30 ივნისს...

ქართული ენის (1-6 კლ.) საგნობრივი ტრენინგები ბათუმის მასწავლებლის სახლში

2019-07-01

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდმა/ბათუმის მასწავლებლის სახლმა  სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით ტრენინგების ჩატარება დაიწყო. ამ ეტაპზე ბათუმსა და ქობულეთში დაიგეგმა ტრენინგ-მოდული: „მოკლე კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის დაწყებითი საფეხურის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (I-IV და V –VI კლასების პედაგოგთათვის)“. ტრენინგის ხანგრძლივობა:...

დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა ტრენინგები აჭარის მუნიციპალიტეტებში

2019-06-27

ბათუმის მასწავლებლის სახლში გრძელდება მასწავლებელთა საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურებისათვის მოსამზადებელი ტრენინგები, კერძოდ განათლების დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირებული ტრენინგ-მოდული: "ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება" (I-IV კლ.); 24 საკონტაქტო საათი. 18-21 ივნისს დაიგეგმა ტრენინგები ხულოს, შუახევის, ქედისა და ქობულეთის სკოლების განათლების...

პროფესიული უნარების ტრენინგები პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის

2019-06-25

აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლი სახლი იწყებს ტრენინგებს სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებითა და ზოგად პროფესიული უნარებში. 2019 წლის 18 ივნისს ბათუმში, ქობულეთში და ქედაში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგ-მოდული: "მოკლევადიანი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის პროფესიულ უნარებში". 18-20 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში  ტრენინგებს ატარებდნენ ტრენერები - თამთა...

უცხოეთში სტაჟირების კონკურსი საბუნებისმეტყველო საგანთა მასწავლებლებისათვის

2019-06-24

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აცხადებს საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო საგანთა  მასწავლებლების  შესარჩევ კონკურსს პოლონეთში, ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრსა (Copernicus Science Centre) და ფონდში - "სკოლა კლასთან" (School with Class Foundation) ერთკვირიანი სტაჟირებისათვის.  კონკურსის შედეგად შეირჩევა: 3 ფიზიკის, 3 ქიმიის, 3 ბიოლოგიისა და 3 ბუნებისმეტყველების პედაგოგი...

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა საგამოცდო ტრენინგები ბათუმის მასწავლებლის სახლში

2019-06-21

აჭარის განათლების ფონდში, ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიწყო მასწავლებელთა საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურებისათვის მოსამზადებელი ტრენინგები, კერძოდ განათლების დაწყებითი საფეხურის ინტეგრირებული ტრენინგ-მოდული: "ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება" (I-IV კლ.); 24 საკონტაქტო საათი.  ეს არის ინტეგრირებული გამოცდა განათლების დაწყებითი საფეხურის...

პროფესიული უნარების ტრენინგები დასრულდა

2019-06-14

ბათუმის მასწავლებლის სახლში დასრულდა ტრენინგ-პროგრამის: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ 1-ლი და მე-3 მოდულების ჩატარება აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობდა ბათუმის მასწავლებლის სახლში და აჭარის მუნიციპალიტეტებში.  2019 წლის 8 და 9 ივნისს ტრენინგებს ატარებენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები:...

ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბის „ასპიროზი“ შემაჯამებელი შეხვედრა

2019-06-13

2019 წლის 11 ივნისს სსიპ ჯემალ ქათამაძის სახელობის  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ციხისძირის საჯარო სკოლაში კლუბის ჩატარდა  ახალგაზრდა  მკვლევართა კლუბის „ასპიროზი“ შემაჯამებელი   სამუშაო  შეხვედრა: კლუბის  მუშაობის საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება,  შეჯამება და ანგარიში. შეხვედრას ესწრებოდნენ აჭარის განათლების ფონდის/ბათუმის მასწავლებლის სახლის დირექტორის...

ტრენინგები - “ტრანზიციის პროცესი, რომელიც სკოლიდან იწყება”

2019-06-12

2019 წლის 8-9 ივნისს აჭარის განათლების ფონდის/ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ორგანიზებით ბათუმში, ქობულეთსა და ქედაში ჩატარდა ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის ტრენინგ-მოდული: “ტრანზიციის პროცესი, რომელიც სკოლიდან იწყება".  ტრენინგებს ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ინკლუზიური განათლების ტრენერები: ლელა თავდგირიძე (ბათუმის მასწავლებლის სახლი), თამარ...23 ივლისი 2019

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031