სკოლამდელი განათლების პირველი ტრენინგები ბათუმსა და ხელვაჩაურში

2021-07-27

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და საქართველოში  გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) ახორციელებს ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროგრამის ტრენინგებს. ✅ 2021 წლის 16-18; 23-25 ივლისს, ბათუმისა და ხელვაჩაურის სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის დაიგეგმა 1-ლი ტრენინგ მოდული: „ადრეული...

მუსიკის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2021-07-26

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 3-12 და 10-19 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე მუსიკის მოქმედი მასწავლებლების პირველი...

ტრენინგი “Golabz პროგრამის გამოყენება ფიზიკის სწავლებაში"

2021-07-23

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) უწყვეტად მიმდინარეობს ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 10-19 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ფიზიკის...

ტრენინგი “ვიზუალური პროგრამირება” (scratch) ისტის უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-07-22

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) უწყვეტად მიმდინარეობს ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 10-19 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (კომპიუტერული ტექნოლოგიები) ...

გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა ტრენინგები

2021-07-21

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დაიწყო ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების უფროსი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 7-16 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის გეოგრაფიის...

გადამწყვეტი გამოცდა პედაგოგებისთვის

2021-07-21

✅პედაგოგთა საგნობრივი გამოცდები განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. ✅საგნის გამოცდა პედაგოგს საშუალებას აძლევს დაადასტუროს, რომ სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდებს ფლობს. ✅ქვეყანაში პედაგოგთა გამოცდები სწორედ ახლა მიმდინარეობს. გამოცდებში მიღებული შედეგების მიხედვით უნდა გაირკვეს, რა სტატუსით გააგრძელებენ ისინი საქმიანობას.            

ტრენინგები ქართული ენის (7-12 კლ.) უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-07-20

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) მიმდინარეობს ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 5-14 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის...

ტრენინგები ისტორიის უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-07-19

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 3-12 და 7-16 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ისტორიის მოქმედი...

ტრენინგები ხელოვნების უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-07-16

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡ 2021 წლის 5-14 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი...

მათემატიკის უფროსი მასწავლებლების ტრენინგები დაიწყო

2021-07-15

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დაიწყო ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2021 წლის 3-12 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები დაწყებითი და საბაზო-საშუალო საფეხურის მათემატიკის უფროსი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულების...

სკოლამდელი განათლების ტრენინგები ქედასა და ქობულეთში

2021-07-14

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აგრძელებს ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროგრამის ტრენინგებს. ➡ 18-20;  25- 27 ივნისს ქედისა და ქობულეთის სკოლამდელი დაწესებულებების მენეჯერებისათვის დაიგეგმა 1-ლი ტრენინგ მოდული: „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები:...

ტრენინგები ქიმიისა და ბიოლოგიის უფროსი მასწავლებლებისათვის

2021-07-12

✅ 2021 წლის 3-12 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები ქიმიისა და ბიოლოგიის უფროსი მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულების ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ✅ ტრენინგ-მოდულს: „ჟანგვა-აღდგენა არაორგანულ ქიმიაში“, ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: ნუკრი კობახიძე და თალიკო ჯაყელი. ქიმიის...

მეთინ იაქართაშის წარმატებული ხუთი წელი აჭარის განათლების ფონდში

2021-07-01

აჭარის განათლების ფონდი უცხო ენების სწავლებას 2012 წლიდან ახორციელებს. საინტერესო და ნაყოფიერი გახლდათ მეთინ იაქართაშის თურქული ენის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები, რომელსაც აღნიშნული დაწესებულების მსმენელებთან ხუთი წლის განმავლობაში წარმატებით ნერგავდა. პანდემიის მძვინვარების პერიოდში დისტანციური სწავლება მიმდინარეობდა on line პლატფორმა zoom – ის გამოყენებით. შეგახსენებთ,...

ბათუმის მასწავლებლის სახლში დასრულდა TEAMS-ის ტრენინგების მეორე ეტაპი

2021-06-30

➡ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) დასრულდა ვებინარული ტრენინგების: “დისტანციური სწავლება Microsoft სერვისების გამოყენებით“  მეორე ეტაპი. ➡ აღნიშნული ტრენინგ-მოდული  აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით გადმოეცა აჭარის განათლების ფონდს. მოდულის ხანგრძლივობა...

შეხვედრა STEAM საგნების პოპულარიზაციის მიზნით

2021-06-28

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს სკოლებში STEAM საგნების პოპულარიზაციისა და STEAM პროექტებით სწავლების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ახორციელებს მასწავლებლებთან სამუშაო შეხვედრებსა და სხვადასხვა აქტივობებს. 2021 წლის 26- 27 ივნისს საბუნებისმეტყველო საგნების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აჭარას ვიზიტით ეწვია სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული...

საგნობრივი ტრენინგები სპორტის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლებისათვის

2021-06-25

➡ 2021 წლის 29-30 მაისსა და 5-6 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი სპორტის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებლების პირველი ჯგუფისათვის: „ზოგადი კურსი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლებისთვის“. ➡ 2021 წლის 8-13 ივნისს კი ჩატარდა ტრენინგი სპორტის პრაქტიკოსი და მაძიებელი მასწავლებელთა მეორე ჯგუფისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება:...

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები უსინათლო და მცირემხედველთათვის

2021-06-24

2021 წლის 8-15-22 ივნის, უცხოური ენის (ინგლისური) შემსწავლელი კურსის , გაკვეთილებს უცხოელი მოხალისეები ქალბატონი ლუიზა, ბატონები მარსელი და ჩარლზი დაესწრნენ. კურსი განკუთვნილია მხედველობის დარღვევის მქონე პირთათვის. გაკვეთილები ჩატარდა zoom -ის ფორმატით. სამივე შეხვედრის თემა იყო განსხვავებული და მეცადინეობა მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მესამე გაკვეთილზე მსმენელებმა გაითამაშეს...

ტრენინგები ქიმიისა და ბიოლოგიის უსტატუსო მასწავლებელთათვის

2021-06-23

✅ 2021 წლის 5-6 ივნისსა და 12-13 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები ქიმიისა და ბიოლოგიის უსტატუსო მასწავლებელთათვის. ტრენინგ-მოდულების ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 16 საკონტაქტო საათი, 8 სესია, ერთი სესია - 2 საათი. ✅ ტრენინგ-მოდულს: „ზოგადი კურსი ქიმიის მასწავლებლებისთვის - ფიზიკური ქიმია სქემებსა და ცხრილებში“, ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის...

საგნობრივი ტრენინგი ბუნებისმეტყველების უსტატუსო მასწავლებლებისათვის

2021-06-21

✅ 2021 წლის  5-6 ივნისს და 12-13 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში  აჭარის დაიგეგმა და ჩატარდა საგნობრივი ტრენინგი უსტატუსო (პრაქტიკოსი) ბუნებისმეტყველების პედაგოგებისა და პროგრამაში ჩართული მაძიებლებისათვის: „ბუნებისმეტყველების ზოგადი კურსი“. ✅ ტრენინგს წყვილებში ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: თამილა თალაკვაძე და მზია სალაძე. ✅ ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა...

I-IV კლასების მასწავლებელთა საგამოცდო ტრენინგები დასრულდა

2021-06-18

➡ ბათუმის მასწავლებლის სახლში დასრულდა მასწავლებელთა საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურების ტრენინგები I – IV კლასების მასწავლებელებისათვის, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან გამოცდაზე.  ➡ 2021 წლის 4-5-6 და 11-12-13 ივნისს „თიმსის“ პლატფორმაზე  დაიგეგმა ტრენინგი მსმენელთა სამი ახალი ჯგუფისათვის. ტრენინგზე დასასწრებად სავალდებულო პირობა იყო: დაინტერესებული პირი დარეგისტრირებული...27 ივლისი 2021

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031