მასწავლებელთა ზაფხულის ტრენინგების მსმენელთა სტატისტიკა: ივნისი - ივლისი, 2022 წ.

2022-08-15

✅  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდმა/ბათუმის მასწავლებლის სახლმა დაასრულა დისტანციური ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ აჭარის განათლების,...

ქართული ენის (1-6 კლ.) წამყვან მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2022-08-05

✅ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში/ბათუმის მასწავლებლის სახლში დასრულდა ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის 25-30 ივლისს ბათუმის...

დასრულდა მათემატიკის (7-12 კლ.) წამყვან მასწავლებელთა ტრენინგები

2022-08-04

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡️ 2022 წლის 23-28 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის მათემატიკის მოქმედი...

დასრულდა ტრენინგები გეოგრაფიის უფროსი მასწავლებლებისათვის

2022-08-04

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის 23 ივლისს და 1 აგვისტოს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა მდგრადი განვითარებისთვის  ხელშეწყობის ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე...

დასრულდა ინგლისური ენის უფროს და წამყვან მასწავლებელთა ტრენინგები

2022-08-03

✅  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდმა/ბათუმის მასწავლებლის სახლმა დაასრულა ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅  2022 წლის ივლისში და ბათუმის...

ტრენინგი: „ქართული ლიტერატურის სწავლების აქტუალური საკითხები წამყვანი მასწავლებლებისათვის“

2022-08-02

✅ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი ასრულებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის 25-30 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის...

მათემატიკის (1-6 კლ.) წამყვან მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2022-08-01

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგები. ➡️ 2022 წლის 23-28 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის წამყვანი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა...

ხელოვნების უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2022-07-29

➡️ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი ასრულებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡️ 2022 წლის 18-27 ივლისს ბათუმის...

დასრულდა მათემატიკის (1-6 კლ.) უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები

2022-07-29

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგები. ➡️ 2022 წლის 16-25 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის უფროსი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა...

დასრულდა ტრენინგი - „ვეფხისტყაოსნის“ აქტუალური საკითხების სწავლების თავისებურებები

2022-07-28

➡️ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი ასრულებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡️ 2022 წლის 16-25 ივლისს ბათუმის...

მათემატიკის (7-12 კლ.) უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

2022-07-28

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგების ზაფხულის ეტაპი.  ➡️ 2022 წლის 16-25 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი საბაზო-საშუალო საფეხურის მათემატიკის უფროსი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულს:...

ტრენინგები - „მდგრადი განვითარების მიზნები გეოგრაფიის გაკვეთილზე“

2022-07-27

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის ივლისში ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა მდგრადი განვითარებისთვის  ხელშეწყობის ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო...

ზოგადპროფესიული უნარების ტრენინგები დასრულდა

2022-07-27

➡️  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგები. ➡️ 2022 წლის 16-25 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისათვის. ➡️  ტრენინგ-მოდულს: „თანამედროვე...

დასრულდა ტრენინგი ბიოლოგიის წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2022-07-26

✅ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი ასრულებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის 18-23 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის...

დაწყებითი საფეხურის (1-4 კლ.) მასწავლებელთა ინტეგრირებული ტრენინგები დასრულდა

2022-07-26

✅ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი ასრულებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის ივლისში ბათუმის მასწავლებლის...

ტრენინგები ქართული ენის წამყვანი მასწავლებლებისათვის

2022-07-25

➡️ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡️ 2022 წლის 19-21 ივლისს ბათუმის...

ინკლუზიური განათლების ტრენინგები დასრულდა

2022-07-25

➡️  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებელთა ტრენინგები.  ➡️ 2022 წლის 16-20 და 22 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ინკლუზიური განათლების ტრენინგები წამყვანი მასწავლებელის სტატუსის მქონე ნებისმიერი საგნის მასწავლებლებისათვის....

გრძელდება მათემატიკის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები (7-12 კლ.)

2022-07-22

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ➡️ 2022 წლის 12-21 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები ფიზიკისა და მათემატიკის (7-12 კლ.) უფროსი მასწავლებლების ორი ჯგუფისათვის (I ჯგუფი - 12:00 – 14:00...

ტრენინგი: „ბუნებისმეტყველების სწავლების პროცესის დაგეგმვა, სტრატეგიები და შეფასება უფროსი მასწავლებლებისათვის“

2022-07-22

✅ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის 9-18 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის...

დასრულდა უფროსი მასწავლებლების ტრენინგი - „კინო მუსიკისათვის “

2022-07-21

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) გრძელდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის. ✅ 2022 წლის 9-18 ივლისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე მუსიკის მოქმედი მასწავლებლების მეორე ჯგუფისათვის.  ✅...05 ოქტომბერი 2022

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031