პროფ. უნარების ტრენინგის მესამე მოდული გრძელდება

2019-05-22

ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგ-პროგრამის: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ განხორციელებას აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და ქობულეთის მე-6 საჯარო სკოლაში.  18 და 19 მაისს ტრენინგებს ატარებენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: ქეთევან ბასილაძე,...

ქიმიისა და ფიზიკის ექსპერტთა მასტერ-კლასები

2019-05-20

2019 წლის 18 და 19 მაისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ექსპერტთა მასტერ კლასები ქიმიისა და ფიზიკის მასწავლებლებისათვის.  ქიმიის მასტერ-კლასს - “სწავლების თანამედროვე მიდგომების გამოყენება ქიმიის გაკვეთილზე” უძღვებოდა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი - ნათია არაბული. მასტერ-კლასის მიზანი იყო - სწავლების დიფერენცირებული მიდგომების...

სასწავლო წლის შემაჯამებელი შეხვედრა კლუბში „იმედის პულსარები“

2019-05-17

2019 წლის 16 მაისს, კერძო სკოლა „შპს განათლება“-ში ჩატარდა  ბუნებისმეტყველთა კლუბის „იმედის პულსარები“  კლუბის სასწავლო წლის დასრულება - შემაჯამებელი შეხვედრა.  შეხვედრაზე მოწვეულნი იყვნენ: ბათუმის მასწბლებლის სახლის დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე, საგნობრივი მიმართულების კოორდინატორი - გიული მიქელაძე, საბუნებისმეტყველო საგანთა მასწავლებლები აჭარის სკოლებიდან...

პროფ. უნარების ტრენინგი ბათუმისა და ქობულეთის მასწავლებლებისათვის

2019-05-15

ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგ-პროგრამის: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ განხორციელებას აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და ქობულეთის მე-6 საჯარო სკოლაში.  11 და 12 მაისს ტრენინგებს ატარებენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: ნუკრი კობახიძე, დავით...

ტრენინგი “ინკლუზიური განათლების შესავალი” ბათუმსა და ქობულეთში

2019-05-14

2019 წლის 10-12 მაისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და ქობულეთის №1 საჯარო სკოლაში დაიგეგმა ინკლუზიური განათლების  ხელშემწყობი  პროგრამის ტრენინგ-მოდული: „ინკლუზიური განათლების შესავალი“, 12 საკონტაქტო საათი; 0,5 კრედიტ-ქულა. ტრენინგებს ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ინკლუზიური განათლების მიმართულების ტრენერები - ინგა ზარანდია (ბათუმი) და თამარ გოგიშვილი (ქობულეთი). ტრენინგზე...

მასტერ-კლასები გეოგრაფიის მასწავლებლებისათვის

2019-05-13

2019 წლის 11 და 12 მაისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა მასტერ კლასები გეოგრაფიის მასწავლებლებისათვის. მასტერ-კლასს უძღვებოდა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი - მაია ბლიაძე. მასტერ-კლასის საკითხები: გეოგრაფიული წყაროების  მიზნობრივი  გამოყენება; გეოგრაფიული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება. მასტერ-კლასის მიზანი იყო სასკოლო...

გრძელდება ტრენინგი: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“

2019-05-10

ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგ-პროგრამის: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ მესამე მოდულის: „სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“ განხორციელებას აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისათვის.. ტრენინგები პარალელურად მიმდინარეობს ბათუმის მასწავლებლის სახლში და აჭარის მუნიციპალიტეტებში.  4-...

თბილისელ ექსპერტთა მასტერ-კლასები ბათუმის მასწავლებლის სახლში

2019-05-07

2019 წლის 4 და 5 მაისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა მასტერ კლასები რუსული ენის, სამოქალაქო განათლებისა და ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის.  რუსული ენის მასტერ-კლასს უძღვებოდა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი ნინო ფეტვიაშვილი.  მასტერ კლასის შედეგად მონაწილეები  გაეცვნენ ახალ ესგ-ის მოთხოვნას კომპლექსური დავალებებთან...

ტრენინგი - ,,ტრანზიციის პროცესი, რომელიც სკოლიდან იწყება’’

2019-05-06

2019 წლის 4-5 მაისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ინკლუზიური განათლების  ხელშემწყობი  პროგრამის ტრენინგ-მოდული: ,,ტრანზიციის პროცესი, რომელიც სკოლიდან იწყება’’, 10 საკონტაქტო საათი.  ტრენინგს ატარებდა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების ტრენერი - ელზა ხუხუნაიშვილი.  ტრენინგის მსმენელები იყვნენ ბათუმის მასწავლებლის...

ტრენინგი - “მშობლებთან კომუნიკაცია ინკლუზიური განათლებისათვის”

2019-04-25

2019 წლის 22-24 აპრილს ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ინკლუზიური განათლების  ხელშემწყობი  პროგრამის ტრენინგ-მოდული: “მშობლებთან კომუნიკაცია ინკლუზიური განათლებისათვის”, 12 საკონტაქტო საათი.  ტრენინგს ატარებდა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების ტრენერი - თამთა ნეკაშვილი.  ტრენინგის მსმენელები იყვნენ ბათუმის...

ტრენინგი - „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები “

2019-04-25

2019 წლის 7 აპრილიდან ბათუმის მასწავლებლის სახლმა დაიწყო ტრენინგ-პროგრამის: „მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები “; მესამე მოდულის: „სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობაა ორი ექვსსაათიანი სატრენინგო დღე.  ტრენინგ-მოდულის მოცულობა: 12 საკონტაქტო და 13 არასაკონტაქტო საათი; 1 კრედიტი. ტრენინგის...

ქობულეთის დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა კონფერენცია

2019-04-24

2019 წლის 23 აპრილს ქ. ქობულეთის მუზეუმში ჩატარდა განათლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა კონფერენცია - "ქართული ქართველთ რწმენაა". კონფერენციის გახსნამდე ქობულეთის დაწყებითი კლასების მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ლიტერატურული კომპოზიცია. მუზეუმში ასევე გამოფენილი იყო მოსწავლეთა ნახატები „დედა ენის“ დღესთან დაკაშირებით. მასწავლებელთა კონფერენციის მიზანი იყო სკოლებში...

კატასტროფების შემცირების სწავლების ტრენინგები შუახევის სკოლებში

2019-04-22

2019 წლის 13-14 და 20-21 აპრილს ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდმა (ბათუმის  მასწავლებლის სახლმა) შუახევის მუნიციპალიტეტის სამ საჯარო სკოლაში (ნენია, დღვანი და მაწყვალთა) დაგეგმა  ტრენინგ-კურსი: „ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება - ინკლუზიური განათლების პრინციპების დაცვით’’. ტრენინგებს  ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: მზია სალაძე (დღვანის საჯარო სკოლა),...

საზოგადოებრივი მიმართულების პედაგოგთა პოლონეთში სტაჟირება დასრულდა

2019-04-19

2019 წლის 9-16 აპრილს პოლონეთში, ქვემო სილეზიაში განხორციელდა აჭარის საჯარო სკოლების საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლების სასწავლო ვიზიტი ვროცლავის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში.  მასწავლებელთა ვიზიტის პარალელურად მიმდინარეობდა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის - ინგა შამილიშვილის ოფიციალური ვიზიტი ქვემო სილეზიის...

ფიზიკის მასწავლებელთა ცერნში სტაჟირება - 2019

2019-04-10

დასრულდა ქართველი მასწავლებლების სტაჟირება ცერნის ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრში. ფიზიკის 18 მასწავლებელი, რომელიც 2018 წლის 31 მარტიდან - 6  აპრილამდე ცერნის ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრში კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით იმყოფებოდა, საქართველოში დაბრუნდა. მათ შორის იყვნენ ბათუმის საჯარო სკოლების  ფიზიკის სამი მასწავლებელი: მზევინარ იმედაშვილი (სსიპ ბათუმის №2...

კატასტროფების შემცირების სწავლების ტრენინგები ქედის სკოლებში

2019-04-08

2019 წლის  30-31 მარტსა და 6-7 აპრილს ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდმა (ბათუმის  მასწავლებლის სახლმა) ქედის მუნიციპალიტეტის ოთხ  საჯარო სკოლაში (დანდალო, ძენწმანი, ოქტომბერი და უჩხითი) დაგეგმა  ტრენინგ-კურსი: „ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება - ინკლუზიური განათლების პრინციპების დაცვით’’. უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ფარგლებში მასწავლებლები გაეცვნენ მიწისძვრის,...

შოთა რუსთაველის სახელობის კულტურის ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრად განათლების ფონდში

2019-04-08

2019 წლის 8 აპრილს ა(ა)იპ "აჭარის განათლების ფონდს" ეწვია, 2017 წელს ქართველ მუჰაჯირთა მიერ სტამბულში დაარსებული"შოთა რუსთაველის სახელობის კულტურის ასოციაციის" თავმჯდომარე ქალბატონი სეზენ გონენჩ ოქჯანი, რომელიც დიდი სიამოვნებით დაესწრო ქართული ენის გაკვეთილს. ქართული ენის უფასო კურსი "აჭარის განათლების ფონდში" საპილოტე რეჟიმში ამოქმედდა 2018 წლიდან და მიზნად ისახავდა...

ტრენინგი - „რთული ქცევის მართვა“ ბათუმის მასწავლებლის სახლში

2019-04-05

2019 წლის 29-31 მარტს და 1-5 აპრილს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა ინკლუზიური განათლების  ხელშემწყობი  პროგრამის ტრენინგ-მოდული: „რთული ქცევის მართვა“.  კურსის ხანგრძლივობა ჯამში შეადგენს 40 საკონტაქტო საათს და 20 დამოუკიდებელი მუშაობის საათს; სულ -  60 საათი. პროგრამის მოცულობა შეადგენს 2 კრედიტს. ტრენინგს ატარებდა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული...

უსინათლო და მცირე მხედველთათვის კომპიუტერის ხმოვანი პროგრამით სწავლების უფასო კურსი

2019-04-05

   2019 წლის 5 აპრილს  აჭარის განათლების ფონდში უცხო ენებისა და კომპიუტერის შემსწავლელი უფასო კურსების მიმართულებით შეიქმნა კიდევ ერთი ახალი ჯგუფი უსინათლო და მცირე მხედველ პირთათვის კომპიუტერის ხმოვანი პროგრამით სწავლების კუთხით. აღნიშნული კურსის სწავლება საპილოტე რეჟიმში დაიწყო 2018 წლის 4 ოქტომბრიდან.  კურსის მიზანია ზემოთ აღნიშნულ მსმენელთათვის ხმოვანი პროგრამის...

TOEFL-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე ორი ჯგუფი შეიქმნა

2019-04-04

2019 წლის 4 აპრილს აჭარის განათლების ფონდში, უცხო ენებისა და კომპიუტერის შემსწავლელი უფასო კურსების მიმართულებით გაიხსნა ორი ახალი ჯგუფი TOEFL-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე. სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს 4 თვეს. აღნიშნული კურსი ორიენტირებულია ენის ცოდნის 4 უნარ-ჩვევის გაუმჯობესებაზე: საუბარი, მოსმენა, წაკითხულის გააზრება და წერა რითაც შემდგომში მსმენელებმა უნდა იხელმძღვანელონ...22 მაისი 2019

კვრორშსამოთხხუთპარ შაბ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031