საგამოცდო ტრენინგები ზოგად პროფესიულ უნარებში

აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლი სახლი აგრძელებს საგამოცდო ტრენინგებს ზოგად პროფესიული უნარებში.
2019 წლის 18 ივნისს ბათუმში, ქობულეთში და ქედაში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგ-მოდული: "მოკლევადიანი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისათვის პროფესიულ უნარებში".
26-28 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში  ტრენინგებს ატარებდს ტრენერი - ლელა თავდგირიძე; ხოლო  28-30 ივნისს ქობულეთის პირველ საჯარო სკოლაში ტრენინგებს ატარებდნენ ტრენერები: თამთა კვარაცხელია და ნათია ფხალაძე. 
28-30 ივნისს კი დაბა შუახევის საჯარო სკოლაში ტრენინგს ატარებდა - მირანდა გორგოშიძე.
ტრენინგ-მოდულის მიზნებია: მონაწილეთა მხარდაჭერა პროფესიულ უნარებში კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდის მომზადებაში.
ტრენინგები განკუთვნილია მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის რომლებიც დარეგისტრირდნენ მასწავლებლის კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდაზე.
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან სასერტიფიკაციო გამოცდის მოთხოვნებს, საგამოცდო ტესტის სტრუქტურას; ტესტურ დავალებებზე მუშაობის გზით დაადგენენ საკუთარ ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რათა უკეთ დაგეგმონ გამოცდებისათვის მზადების პროცესი, დახვეწენ ტესტის შევსების ტექნიკას, შეძლებენ საგნობრივი ცოდნის მობილიზებას.
28 ივნისს ბათუმსა და ქობულეთში  მასწავლებლის სახლში ტრენინგების მიმდინარეობას გაეცნო დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე. 
მონიტორინგს ახორციელებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის მიმართულების კოორდინატორი - ირმა მახარაძე. 
ტრენინგის გავლა უფასოა მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მაძიებელთათვის.
ტრენინგები ეტაპობრივად განხორციელდება აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში.