აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის მიერ დაგეგმილი ვებინარების სტატისტიკური მონაცემები

 

2020 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით 18 ვებინარს საერთო ჯამში აქვს 123 ათ. 500 ნახვა!!!

ვებინარი ისტორიის მასწავლებლებისათვის - I (30.04.2020) - 5 ათ. 800 ნახვა;

ვებინარი ქიმიის მასწავლებლებისათვის - I (02.05.2020) - 11 ათ. 700 ნახვა;

ვებინარი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის - I (05.05.2020) - 2 ათ. 400 ნახვა;

ვებინარი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის - I (07.05.2020) - 8 ათ. 600 ნახვა;

ვებინარი გეოგრაფიისა და ფიზიკის მასწავლებლებისათვის - (08.05.2020) - 9 ათ. 700 ნახვა;

ვებინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისათვის - (12.05.2020) - 5 ათ. 400 ნახვა;

ვებინარი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის - II, (14.05.2020) - 4 ათ. 300 ნახვა;

ვებინარი ხელოვნებისა და მუსიკის მასწავლებლებისათვის - (15.05.2020) - 8 ათ. 600 ნახვა;

ვებინარი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის - II - (19.05.2020) - 8 ათ. 700 ნახვა;

ვებინარი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისათვის - (21.05.2020) - 3 ათ. 600 ნახვა;

ვებინარი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის - III - (22.05.2020) - 11 ათ. 600 ნახვა;

ვებინარი ისტორიის მასწავლებლებისათვის - II - (25.05.2020) - 5 ათ. 900 ნახვა;

ვებინარი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის - IV - (27.05.2020) - 5 ათ. 200 ნახვა;

ვებინარი ქიმიის მასწავლებლებისათვის - II (28.05.2020) - 6 ათნახვა;

ვებინარი დაწყებითი განათლების მასწავლებლებისათვის - (30.05.2020) - 7 ათ. 500 ნახვა

ვებინარი უცხო ენების სწავლება ინკლუზიურ განათლებაში - (02.06.2020) - 3 ათ. 200 ნახვა;

ვებინარი ფიზიკისა და მათემატიკის მასწავლებლებისათვის - (04.06.2020) - 8 ათ. 700 ნახვა;

ვებინარი ქართული ენის მასწავლებლებისათვის - V - (05.06.2020) - 6 ათ. 600 ნახვა;