უსინათლო და მხედველობის დარღვევის მქონე პირებისათვის ინგლისური ენის უფასო შემსწავლელი კურსი

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა (ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში ( ბათუმის მასწავლებლის სახლი) დაიწყო უსინათლო და მხედველობის დარღვევის მქონე პირებისთვის ინგლისური ენის უფასო შემსწავლელი კურსი, რომელიც მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს.

აღნიშნულ კურსს უძღვება აჭარის განათლების ფონდის უსინათლოთა კოპიუტერისა და ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსის პედაგოგი - მერი ჩიმაკაძე. კურსის ხანგრძლოვობაა ექვსი თვე. ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე სწავლება მიმდინარეობს დისტანციურ რეჟიმში ZOOM-ის პლატფორმაზე.