მზადება ახალი ეტაპისთვის

2021 წლის 23 იანვარს დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ფონდის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა და უცხო ენების უფასო შემსწავლელი კუსრსების მიმართულებით დასაქმებულ პედაგოგთა მონაწილეობით. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სხვადასხვა სახის ტექნიკური, საორგანიზაციო, პროგრამული და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სხვა საკითხები.