ტრენინგები - „კიბერბულინგის პრევენცია სასკოლო საზოგადოების ჩართულობით“

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) წარმატებით მიმდინარეობს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგები.

➡️2023 წლის 10-12 მარტს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის ტრენინგები  უფროსი/წამყვანი/მენტორი მასწავლებლების ორი ჯგუფისათვის.

➡️ტრენინგ-მოდულს:"კიბერბულინგის პრევენცია სასკოლო საზოგადოების ჩართულობით" ტარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები - ხათუნა ლორთქიფანიძე და გვანცა სალია. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 6 საკონტაქტო საათი, 3 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

➡️ აღნიშნული ტრენინგ-მოდულის მიზანია მასწავლებლების კიბერცნობიერების ამაღლება.

➡️ ტრენინგ-მოდულის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:  კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეები აიმაღლებენ ცნობას კიბერუსაფრთხოების შესახებ და გაიუმჯობესებენ უნარებს.

➡️ იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს;

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

➡️ 11 მარტს ტრენინგების მიმდინარეობას გაეცნო დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე.