სამუშაო შეხვედრა კატასტროფების რისკის შემცირების სწავლების ტრენერებთან

✅ 2015 - 2020 წ.წ.  აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე ახორციელებდა ტრენინგ-მოდულს: "ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური განათლების პრინციპების დაცვით". მემორანდუმის საფუძველზე  განხორციელდა  ტრენერთა  ერთობლივი შერჩევა, TOT -ის (ტრენერთა ტრენინგი)  ჩატარება და ტრენინგ-კურსის გადმოცემა  აჭარის განათლების ფონდისათვის. 

კურსის მთავარი მიზანია ბავშვების, მათი ოჯახების და საზოგადოების განათლებით გაძლიერება ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ. პროექტი უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს შექმნას ბავშვებისათვის, სწავლების ინოვაციური და მდგრადი მიდგომებით კატასტროფების რისკის შემცირებას.

✅ 2023 წლის 1 სექტემბერს, ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის დირექტორის მოადგილე ლალი ლომთათიძე და კოორდინატორი სოფო თენიეშვილი  ფონდის ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების მიმართულების ტრენერებს დისტანციურად შეხვდნენ.

✅ ონლაინ-შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ფონდის ტრენერები: მზია სალაძე, ლუიზა რევიშვილი, ნინო ტავლალაშვილი, ნანა ვარდმანიძე, თამარ გოგიშვილი, ხათუნა ლორთქიფანიძე.

შეხვედრაზე განიხილეს ტრენინგ-მოდულის პროგრამა, რომელიც გარკვეულ ცვლილებებს მოითხოვს გაკვეთილის დაგეგმვის და მიზნობრივი აქტივობების განხორციელების კუთხით. ასევე განხილული იყო ტრენინგების დაგეგმვის საორგანიზაციო საკითხები.

✅ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი გეგმავს ტრენინგების ჩატარებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა მუნიციპალიტეტის იმ საჯარო და კერძო სკოლებში, სადაც აღნიშნული მოდული არ განხორციელებულა. ეს აქტივობა ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში, კერძოდ მოსწავლე-ახალგაზრდობაში, კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ ცოდნის ფართოდ გავრცელებას.