ახალი ეტაპი უცხო ენების უფასო შემსწავლელ კურსებზე

2020 წლის 18 თებერვალს დაიწყო ახალი ეტაპი უცხო ენებისა და კომპიუტერის უფასო შემსწავლელ კურსებზე. აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში დაკომპლექტდა ჯგუფები შემდეგი მიმართულებით:

  • ინგლისური ენა;
  • გერმანული ენა;
  • ფრანგული ენა;
  • რუსული ენა;
  • ქართული ენა (უცხოელთათვის)