მუსიკის მასწავლებელთა ტრენინგები დასრულდა

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა მუსიკის უფროს და წამყვან  მასწავლებელთა ტრენინგები.

✅ 2023 წლის 29-30; აპრილსა და 3-4 მაისს  ბათუმის მასწავლებლის სახლში ჩატარდა ტრენინგი მუსიკის უფროსი/წამყვანის სტატუსის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისათვის.

✅ ტრენინგ-მოდულს: „ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მუსიკის გაკვეთილზე, უფროსი/წამყვანი მასწავლებლებისათვის“, ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი - ნათია ცინცაძე. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 8 საკონტაქტო საათი, 4 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

მოდულის მიზანია:

• მონაწილეებმა შეძლონ შეძლონ სწავლა-სწავლების პროცესში მაიქროსოფტის სხვადასხვა სერვისის გამოყენება;

• ინფორმაციის მოძიების, საავტორო უფლებების, Powerpoint პრეზენტაციის, Movie Maker პროგრამის შესაძლებლობების გაცნობა და გამოყენება;

• OneDrive-ის შესაძლებლობების გამოყენება.

✅ ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

• ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების  გამოყენებას მუსიკის გაკვეთილზე;

• დისტანციური სწავლების პროცესში Microsoft Teams გამოყენებას.

✅ იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან  მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს.

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

30 აპრილს ტრენინგების მიმდინარეობას გაეცნო დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე.