ტრენერთა ტრენინგი ფიზიკის ახალ მოდულში

➡️ 2023 წლის 29 ივნისს, აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის ლაბორატორიაში ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის ახალ მოდულში - „ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება კეთებით ფიზიკის სწავლების პროცესში“.

➡️ აღნიშნული მოდული გადმოეცა ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, ტრენერთა გადამზადების შემდგომ ჩატარების უფლებით.   

➡️ ტრენერთა ტრენინგი ჩაატარა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის გამგემ, მოდულის ავტორმა - ნუგზარ მოსულიშვილმა.

➡️ ტრენინგში მონაწილეობდნენ:

•  ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: ნატო ზამთარაძე, ქეთევან ბასილაძე, მერაბ გობაძე, როინ ნაკაიძე, მინდია დიდმანიძე;

•  CERN-ში სტაჟირების პროგრამის მონაწილე აჭარის ფიზიკის მასწავლებლები: ვენერა აბუსელიძე, ნაირა გოგიტიძე, ნაირა მახარაძე, მალხაზ დიმიტრაძე, ბაქარ დუაძე, ჯაბა შაინიძე.

➡️ ტრენინგ-კურსის მიზანია: მონაწილეებს მისცეს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე, ფიზიკის სწავლებაში გამოსაყენებლად პროგრამირებადი ელექტრონიკის, სენსორების, პროექტების კეთებით და ვირტუალური ექსპერიმენტებით სწავლების მეთოდიკა.

➡️ კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

• ზოგად ფიზიკაში თანამედროვე ტექნოლოგიებით ექსპერიმენტების ჩატარებას, თეორიული ცოდნის სისტემატიზაციას და პრაქტიკაში გამოყენებას;

• სასწავლო პროცესში სხვადასხვა რესურსების ეფექტიანად გამოყენებას;

• ახალი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის პრინციპების უკეთ გააზრებას და სწავლებაში გამოყენებას.

➡️ აღნიშნული ტრენინგ-მოდული (12 საკონტაქტო და 8 არასაკონტაქტო საათი) ეტაპობრივად დაიგეგმება და ჩატარდება აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საბაზო და საშუალო საფეხურის ფიზიკის უფროსი, წამყვანი, მენტორი სტატუსის მოქმედი მასწავლებლებისათვის.