დასრულდა ტრენინგები - „სკოლებში ბულინგის პრევენცია“

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) დასრულდა საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიან მასწავლებელთა ვებინარული ტრენინგები.

2023 წლის ივნისსა და ივლისში ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა გამჭოლი ტრენინგ-კურსი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ნებისმიერი საგნის უფროს მასწავლებელთა ბოლო ორი ჯგუფისათვის. ტრენინგის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

✅ ტრენინგ-კურსს: „სკოლებში ბულინგის პრევენცია და ტოლერანტული კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“ ატარებდნენ ტრენერები: ინგა მოსიძე (ქობულეთი, 23-30 ივნისი; 1-2 ივლისი); კახაბერ ჩაკვეტაძე (ბათუმი, 26-30 ივნისი; 1-5 ივლისი).

✅ აღნიშნული ტრენინგ-კურსის მიზანია პედაგოგებმა აიმაღლონ კომპეტენცია:

• ბულინგის პრევენციისა და სკოლაში პოზიტიური სასწავლო და სააღმზრდელო გარემოს შექმნის საკითხებში; • ძალადობის სახეებსა და ბავშვის უფლებათა დაცვის საკითხებში.

✅ ტრენინგ-მოდულის ბოლოს მისაღწევი შედეგები: მონაწილეები შეძლებენ:

• ამოიცნონ ბულინგის შემთხვევები; • შექმნან ბულინგის პრევენციის სასკოლო კონცეფცია სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით; • დაინახონ 2018-2024 წლის ეროვნული სასწავლო გეგმაში  ბულინგის პრევენციის ორგანულად ჩართვის შესაძლებლობა.

✅ იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს (მინიმუმ 7 სესია);

• გადალახოს ტესტის შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

✅ 28 ივნისს ტრენინგების მიმდინარეობას გაეცნო დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე.