დალი ფუტკარაძე

დაბადების თარიღი: 15.10.1969

დაბადების ადგილი:  საქართველო, ბათუმი

 

განათლება

2013 - 2016 - ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი.

1986 - 1992 - ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დაწყებითი კლასების მასწავლებელი, განათლების ფაკულტეტი, მაგისტრი.

 

სამუშაო გამოცდილება

2019 – 2022 - სკოლამდელი განათლების მთავარი სპეციალისტი, ბათუმის რესურს ცენტრი.

2013 – 2014 - ტერიტორიული ორგანო აღმაშენებლის უბანში მთ. სპეციალისტი, ქ. ბათუმი მუნიციპალიტეტის მერია.

2010 – 2013 - დირექტორი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-“ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება”.

2007 – 2011 - დირექტორი, ა(ა) იპ ქ. ბათუმის #19 საბავშვო ბაღი.

2001 – 2006 - რელიგიის, ისტორიის, ქართული ენისა და შრომითი სწავლების მასწავლებელი, ქ. ბათუმის #22 საჯარო სკოლა.

1993 – 2001 - დაწყებითი კლასების მასწავლებელი, შუახევის რაიონის ოლადაურის საშუალო სკოლა.

 

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მედიცინის განვითარების ფონდი, 07.2012-07.2012

ინკლუზიური სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში,

შოთა რუსთაველის სახელმწიოფო უნივერსიტეტი, 08.2011-09.2011 განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა,

შპს საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი., 07.2011-07.2011

ბავშვის განვითარების სტანდართები და პროგრამა,

world vision საქართველო, 04.2011-05.2011 ტრენინგი თემაზე - ( რა არის აუტიზმი ),

world vision საქართველო, 04.2011-04.2011

სოპციალური ინტეგრაციის სწორი ხედვის ჩამოყალიბება და არსებული თეორიების პრაქტიკაში გადატანა,

საქართველოს განათლების სამინისტრო, 01.2007-04.2007 პერსონალური კომპიუტერის ოპერატორის კვალიფიკაცია,

ფონდი განათლების ინსტიტუტი, 01.2006-01.2006

დაწყებითი განათლების შეფასების ტექნოლოგიები,

საქართველოს საპატრიარქო-ბათუმისა და სხალთის ეპარქია, 09.2001-02.2002 რელიგიის ისტორიისა და კულტურის პედაგოგთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები,

საქართველოს განათლების სამინისტრო, 09.1988-09.1992

სასწავლო კურსი- საკვალიფიკაციო კატეგორიის მინიჭებაზე,

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ბათუმობის პროგრამის ფარგლებში მე-5-ე საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნ, 09.2014“სკოლამდელი აღრზდის სისტემის განვითარება ჩამოყალიბება ქალაქ ბათუმში” ბათუმი 2014წ,

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს – ისტორია, არქეოლოგია,, 09.2014“ქალის როლი საოჯახო ყოფაში სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს მასალების მიხედვით” ბათუმი 2014წ,

სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამ, 07.2014“ბავშვის აღზრდის სწორი პედაგოგიური ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში” გვ458-461 ქუთაისი 2014წ,

ჩვენი სულიერების ბალავარი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უ, 05.2014“სულიერი ღირებულებების ფორმირება სკოლამდელი განათლების საფეხურზე” გვ416-423 ბათუმი 2014წ,

 

უცხოური ენები: 

რუსული - კარგად;

ინგლისური - საშუალოდ

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

Microsoft Office Word - ძალიან კარგად;

Microsoft Office Excel - ძალიან კარგად;

Microsoft Office PowerPoint - ძალიან კარგად;