ლალი ლომთათიძე

 

დაბადების თარიღი  26.02.1960

დაბადების ადგილი:  საქართველო, ბათუმი

 

განათლება და კვალიფიკაცია:

1989 – 1990 წ.წ.    -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

უმაღლესი სასწავლებლების ლექტორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი,  

სპეციალობა - რუსული ენა და გამოთვლითი ტექნიკა; კვალიფიკაცია - რუსული ენისა და გამოთვლითი ტექნიკის მასწავლებელი; მოწმობა  №7282

1976 – 1981 წ.წ.    -  შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი; ისტორია – ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - რუსული ენა, ლიტერატურა და პედაგოგიკა; კვალიფიკაცია - რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი და აღმზრდელობითი მუშაობის მეთოდისტი; დიპლომი  წარჩინებით - Я №165187

 

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წ.– დღემდე     -     ა(ა)იპ - აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი, დირექტორის მოადგილე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიმართულებით

2010 წ.– დღემდე     -    სსიპ ბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი

2009 წ. – 2013 წ.    -      ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, მოწვეული ლექტორი

1995 წ. – 2001 წ.     -     აჭარის არ უზენაესი საბჭო, საერთო განყოფილება, თარჯიმანი

1993 .–2003 წ.      -      ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია, რუსული ენის ლექტორი

1992 წ. – დღემდე     -     ა(ა)იპ ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლა, რუსული ენის უფროსი მასწავლებელი

1981 წ. – 2009 წ.    -    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტი, რუსული ენის ლექტორი

 

საგანმათლებლო პროექტებში მონაწილეობა:

2006 წ. – 2013 წ.    -  სსიპ - შეფასებისა და  გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ეროვნული გამოცდების  კურატორი

2004 წ. – 2006 წ.    -  „საგანმანათლებლო დებატების ასოციაცია“, პროექტი - „საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვა საგანმანათლებლო დებატებისა და ინტერეთნიკური განათლების საშუალებით“  რეგიონალური კოორდინატორი აჭარაში

2004 წ. - 2005 წ.      -   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; გრანტი: “განათლების კვლევისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი”; დონორი ორგანიზაცია: ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”; პროექტის ავტორთა ჯგუფის წევრი; გრანტის საერთო თანხა – 6299 დოლარი

2003 წ. - 2006 წ.      -    კითხვის საერთაშორისო ასოციაციის (IRA) ჟურნალი – “Перемена” (“Thinking Classroom”), 800 Barksdale Road. PO Box 8139 Newark, USA;  სარედაქციო-სარეცენზიო საბჭოს წევრი

2002 წ. – 2004 წ.     -     საქართველოს განათლების სამინისტროს მე–3 ქვეკომპონენტი, სასკოლო გრანტების პროგრამის შეფასების კომისიის წევრი

 

პროფესიული განვითარება / სტაჟირება:

2019 წ. 9 – 16 აპრილი   -   პოლონეთი, ვროცლავი, ქვემო სილეზიის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი; სწავლების საბაზისო მეთოდოლოგიის ტრენინგ-პროგრამა; 30 - საათიანი პროგრამა: ლექცია, ვორქშოფი; სერტიფიკატი

2018 წ. 16 – 21 სექტემბერი   -   პოლონეთი, ვარშავა, კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრი, ფონდი - „სკოლა კლასთან“; სწავლების საბაზისო მეთოდოლოგიის ტრენინგ-პროგრამა; 32 - საათიანი პროგრამა: ლექცია, ვორქშოფი; სერტიფიკატი

2017 წ. 12 – 18 ნოემბერი   -   შვეიცარია, ჟენევა, CERN-ის მასწავლებელთა პროგრამა, 40 - საათიანი პროგრამა: ლექცია, ვორქშოფი, კვლევის ფასილიტაცია; ატესტატი

2016 წ. მაისი     -     მიენიჭა უფროსი მასწავლებლის სტატუსი, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, სერტიფიკატი № 000016354

2011 წ. სექტემბერი    -    სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე მიენიჭა რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლობის უფლება, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, სერტიფიკატი № 0001521

2004 წ. ივნისი    -    აჭარის არ მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი; რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა დახელოვნების კურსები, მოწმობა №524

 

ტრენინგები:

2021 წ. 14-23 ივლისი   -    ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი / სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მოდული: „ავთენტური მასალა რუსულის, როგორც უცხოური ენის გაკვეთილზე“; ცნობა: MES 0 21 0000907169

2021 წ. 27-28 მარტი    -    ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი; ვებინარული ტრენინგი: „ZOOM -ის პლატფორმის გამოყენება სასწავლო მიზნებისათვის“; ცნობა: MES 8 21 0000350048

2021 წ. 20-21 თებერვალი; 27-28 თებერვალი    -    ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებინარული ტრენინგი: „დისტანციური სწავლება Microsoft სერვისების გამოყენებით“; ცნობა: MES 2 21 0000288204

2019 წ. 18-19 მაისი   -   ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი, სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში: „სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისათვის“; ცნობა: MES 519 00705680

2018 წ. 6-7, 13-14 ოქტომბერი   -   სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; ტრენინგი - „ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენება რუსული ენის გაკვეთილზე“; ცნობა: MES 518 01594567

2018 წ. 24-25 თებერვალი; 3-4 მარტი   -   ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი; სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში: „სსსმ ინტეგრაცია ზოგადსაგანამათლებლო კლასში“; ცნობა: MES 418 00370385

2011 წ. ივნისი   -   სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგანამათლებლო პროგრამა, სერტიფიკატი N 3067

2007 წ.   -   ფონდი „განათლების ინსტიტუტი“, მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ტრენერთა ტრენინგ–კურსი; სერტიფიკატი - წამყვანი მწვრთნელი

2006 წ. აგვისტო   -   ფონდი: „თავისუფლების ინსტიტუტი“ / „განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტიტუტი“,  საერთაშორისო პროგრამა „თვითმმართველობის მექანიზმების დამკვიდრება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“, სერტიფიკატი - კურსის ტრენერი

2006 წ. იანვარი   -   ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია (IRA), საერთაშორისო პროგრამა: „ტრენინგი ტრენერებისათვის – გაკვეთილის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით“, სერტიფიკატი - პროგრამის ტრენერი

2005 წ. დეკემბერი   -   ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“,  საერთაშორისო პროგრამა „სკოლის მართვა და სისტემური განვითარება“, სერტიფიკატი - კურსის ტრენერი

2005 წ. დეკემბერი   -   ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია (IRA) / საერთაშორისო პროგრამა „კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“, სერტიფიკატი - პროგრამის მწვრთნელი

2004 წ.   -   ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია (IRA) / საერთაშორისო პროგრამა „კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“, მასწავლებლის სერტიფიკატი №085

2003 წ. – 2004 წ.   -   ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია (IRA), ჩრდილოეთ აიოვას უნივერსიტეტი, საერთაშორისო პროგრამა: „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სკოლაში“, სერტიფიკატი № 0022

2003 წ. მარტი   -   ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“; საგანამანათლებლო დებატების ასოციაცია,  პროგრამა „კარლ პოპერის და პოლიტიკური დებატები“; კვალიფიკაცია:  ტრენერი

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2019 წ. 20-22 დეკემბერი   -   აჭარის პედაგოგთა მეექვსე რეგიონული კონფერენცია: „სწავლა/სწავლების ახალი ტექნოლოგიები და განათლების მართვის თანამედროვე მიდგომები”, ქობულეთი, ციხისძირი, „კასტელო მარე“

2018 წ. 21– 23 დეკემბერი   -   აჭარის პედაგოგთა მეხუთე რეგიონული კონფერენცია: „სწავლა/სწავლების ახალი ტექნოლოგიები და განათლების მართვის თანამედროვე მიდგომები”, ბათუმი, „სპუტნიკი“

2017 წ. 22– 24 დეკემბერი   -   აჭარის განათლების ფონდის/ბათუმის მასწავლებლის სახლის მეოთხე რეგიონული კონფერენცია: „სწავლა/სწავლების ახალი ტექნოლოგიები და განათლების მართვის თანამედროვე მიდგომები”, ქობულეთი, „ჯორჯია პალასი“

2016 წ. 23 – 25 დეკემბერი   -   აჭარის პედაგოგთა მესამე რეგიონული კონფერენცია: „სწავლების საუკეთესო პრაქტიკა და განათლების მართვის თანამედროვე მიდგომები”, ქობულეთი, „ჯორჯია პალასი“

2015 წ. 25 – 27 დეკემბერი   -   აჭარის პედაგოგთა მეორე რეგიონული კონფერენცია: „სწავლა/სწავლების ახალი ტექნოლოგიები და განათლების მართვა”, ჩაქვი, „ოაზისი“

2015 წ. 28 ნოემბერი   -   ბრიტანეთის საბჭოსა და აჭარის განათლების ფონდის ერთობლივი კონფერენცია: „უწყვეტი პროფესიული განვითარება აჭარაში“; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წ. 26 – 28 დეკემბერი   -   აჭარის პედაგოგთა პირველი რეგიონული კონფერენცია: „სწავლების ახალი ტექნოლოგიები და მიდგომები”, ჩაქვი, „ოაზისი“

2014 წ. 12-13 სექტემბერი   -   სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის შავი ზღვის  მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - „საინფორმაციო ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო შეფასებაში“; ბათუმი, „შერატონი“

2013 წ. 18 მაისი   -   English Language Fellow Program (ELF) and English Teachers Association of Georgia (ETAG) conference, "Inspiring and Empowering Teachers of English“, ბათუმი, „რედისონი“

2012 წ. 27-28 აპრილი   -   ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი

2005 წ. 22-26 სექტემბერი   -   საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: “კრიტიკული აზროვნების განვითარება უმაღლეს სკოლაში – ტექნოლოგიები და მიდგომები (ბოლონიის დეკლარაციის რეალიზაცია)”, რუსეთი, მოსკოვი

2005 წ. მარტი   -   საერთაშორისო კონფერენცია: “მრავალეროვანი საზოგადოების თანაარსებობისა და განვითარების პროექტები“, ფონდი – “კავკასიური დიალოგი”, ბორჯომი, ლიკანი

2004 წ. სექტემბერი   -   საერთაშორისო კონფერენცია „ცვლილებები დაწყებით განათლებაში“; ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, თბილისი, მოსწავლეთა სასახლე

1999 წ. 24-25 ოქტომბერი   -   საერთაშორისო საინაუგურაციო კონფერენცია “ადამიანის უფლებები და სამართლებრივი სახელმწიფო”, დემოკრატიისა და რეგიონალიზმის ცენტრი, ბათუმი

 

სტატიები:

2005 წ.     -    Сборник статей международной конференции: «Развитие критического мышления в высшей школе – технология и подходы (реализация Болонской декларации)», Международный консорциум РКМЧП, г. Москва

2005 წ.     -    Сборник тезисов международной конференции: «Развитие критического мышления в высшей школе – технология и подходы (реализация Болонской декларации)», Издательство: Учебный центр - «Московский», г. Москва

2001 წ.     -    საქართველოს განათლების სამინისტრო, ბსუ, სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები– 3, გამომცემლობა-“ბათუმის უნივერსიტეტი”.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - სრულყოფილად

ინგლისური ენა - საშუალო

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft-ის საოფისე პროგრამები;

სერტიფიკატი - №AO12