რუსუდან ქავთარაძე

 
დაბადების თარიღი: 4 სექტემბერი, 1980 წელი
დაბადების ადგილი: ბათუმი 
 
განათლება: 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი. სპეციალობა: ,,სოციალური პედაგოგიკა’’. 
საფეხური: დოქტორანტურა. 2009-2013    
 
თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგიური ფაკულტეტი. სპეციალობა: უცხო ენის სწავლების თეორია, პრაქტიკა და კულტურათშორისი კომუნიკაცია. 
საფეხური - მაგისტრატურა. 2002 – 2004
 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უცხო ენათა ფაკულტეტი. სპეციალობა: ინგლისური ფილოლოგია. 
საფეხური - ბაკალავრიატი. 1998 – 2002
 
სამუშაო გამოცდილება:
2017 წ. აგვისტო - დღემდე ა(ა)იპ ,,აჭარის განათლების ფონდი’’
დირექტორის მოადგილე
 
2015  - 2017 (ივლისი)  ა(ა)იპ დემოკრატიის ინსტიტუტი. პროექტი: „დასაქმებაზე ორიენტირებული განათლებისა და განვითარების სისტემის ამოქმედება აჭარაში". დონორი: „ევროკავშირი’’.  
ღონისძიებების ორგანიზატორი.
 
2013  - 2015  ა(ა)იპ დემოკრატიის ინსტიტუტი. პროექტი: „ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახის წევრების და პრობაციონერების რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა". დონორი: „ევროკავშირი’’.  
განათლებისა და განვითარების მიმართულების კოორდინატორი.
 
2013     საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd).                     
დონორი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
ტრენერების კოორდინატორი (ლოტი 2)
 
2005 - 2014   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   
განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, ევროპეისტიკის დეპარტამენტი       
ინგლისური ენის მასწავლებელი
 
2011 – 2017 (ივლისი)      ა(ა)იპ ,,აჭარის განათლების ფონდი’’    
ინგლისური ენის მასწავლებელი
 
2011 - 2012   ა(ა)იპ  ”რეაბილიტაციის ცენტრი”. პროექტი ” ახალი ინიციატივა  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში”. დონორი: ,,ევროკავშირი’’                        
პროექტის კოორდინატორი
 
2010-2011  ა(ა)იპ ”რეაბილიტაციის ცენტრი”.  პროექტის ”არასაპატიმრო სას-ჯელთა შეფარდებისა და აღსრულების პრაქტიკის დახვეწა აჭარის რეგიონში”. 
დონორი: ,,ევროკავშირი’’
პროექტის კოორდინატორი
 
2008-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
არსებული აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი. 
ინგლისური ენის მასწავლებელი
 
2007-2008      შ.პ.ს. ”ჰელიოსი” - ბათუმის უცხო ენათა ინსტიტუტი
უცხო ენათა ფაკულტეტის დეკანი
 
2005-2007      შ.პ.ს. ”ჰელიოსი” ბათუმის უცხო ენათა ინსტიტუტი
ინგლისური ენის მასწავლებელი
 
2005-2007     ხელოვნების სტუდია  ”მონპარნასი”
ინგლისური ენის მასწავლებელი
 
კომპიუტერული უნარები:
 
Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint, e-mail, Internet
 
ენები:
ქართული (მშობლიური)
ინგლისური (თავისუფლად)
რუსული (თავისუფლად)