სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა


 

 

მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა

 

ა (ა) ი პ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან   მემორანდუმის საფუძველზე გთავაზობთ ტრენინგ-მოდულებს მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში სქემაში ჩართული ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებების დირექტორებისა და  შეფასების ჯგუფის წევრებისათვის:

 

დირექტორები:
 
 
შეფასების ჯგუფის წევრები: