აჭარის განათლების ფონდის 2023 წლის ანგარიშები

2023 წლის მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების პროგრამის ანგარიში