ტრენინგი

         
 
 
ა (ა) ი პ აჭარის განათლების ფონდი, 
ბათუმის მასწავლებლის სახლი 
 
ა (ა) ი პ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე გთავაზობთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დაგეგმილ საგნობრივ ტრენინგ-კურსებს. 
ტრენინგები განკუთვნილია პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში პრაქტიკოს მასწავლებლად განაწილებული პედაგოგებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან მასწავლებლის კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდაზე.
სატრენინო პროგრამის „ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის“ გავლა უფასოა საჯარო სკოლის მოქმედი მასწავლებლებისთვის, ასევე იმ კერძო სკოლების პედაგოგებისთვის, რომლებიც ჩართულნი არიან პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში.
ტრენინგზე დასასწრებად სავალდებულო პირობაა, დაინტერესებული პირი დარეგისტრირებული იყოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კომპეტენციის დამადასტურებელ საგნობრივ გამოცდაზე და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საგნობრივი მიმართულების ტრენინგებზე.