ტრენინგი

                                                                             

 

 

                                                                                       ა (ა) ი პ აჭარის განათლების ფონდი, 

                                                                                           ბათუმის მასწავლებლის სახლი 

 

ა (ა) ი პ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე გთავაზობთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დაგეგმილ ტრენინგ-კურსებს. 
ტრენინგები განკუთვნილია პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში ჩართული პედაგოგებისთვის და სკოლის ადმინისტრაციის წევრებისათვის.
სატრენინო პროგრამების გავლა უფასოა საჯარო სკოლის მოქმედი მასწავლებლებისთვის, ასევე იმ კერძო სკოლების პედაგოგებისთვის, რომლებიც ჩართულნი არიან პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში.

 

ისტი

ბუნებისმეტყველება

სამოქალაქო განათლება

ფიზიკა

პროფესიული უნარები

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქიმია